Staking bij AkzoNobel Sassenheim

SASSENHEIM 9 juli 2018 – Werknemers van de AkzoNobel in Sassenheim leggen dinsdag het werk neer. De Sikkensfabriek wordt om 5.00 uur ’s morgens niet opgestart: in plaats daarvan staken de medewerkers 24 uur. (Foto: Google Maps)

AkzoNobel heeft volgens de vakbonden afgelopen vrijdag niet afdoende gereageerd op een ultimatum van FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen. In dat ultimatum waren eisen gesteld over een fatsoenlijke cao en een bijstorting in het pensioenfonds.

Volgens Erik de Vries, bestuurder FNV Procesindustrie, hebben de bonden afgelopen weekend zelf contact gezocht met AkzoNobel en openingen geboden om tot een oplossing te komen. Tot een akkoord is het echter niet gekomen, “AkzoNobel heeft geen enkele toezegging gedaan. Al eerder wezen de medewerkers het eindbod van het bedrijf af. De stakingen starten in Sassenheim, maar er volgen snel nog meer locaties die het stokje gaan overnemen” , aldus De Vries

Cao-eisen
Het ultimatum gaat over verschillende onderwerpen die door AkzoNobel aan elkaar geknoopt zijn, maar volgens de bonden geheel los van elkaar staan. Voor de nieuwe tweejarige cao eist de FNV een loonsverhoging van 3,5% per jaar, een eenmalige uitkering van 2500 euro en afspraken over duurzame inzetbaarheid. Dit omdat AkzoNobel eerder met een onverwacht eindbod kwam, zonder dat daar cao-onderhandelingen aan vooraf waren gegaan. Het bestaande sociale plan moet worden verlengd tot 2022 en voor de werknemers van het verkochte bedrijfsonderdeel Specialty Chemicals moet er een werkgarantie komen voor vijf jaar.

Pensioen
Ook voor het pensioenprobleem is een ultimatum gesteld. Voor indexering van de pensioenen is eenmalig 400 miljoen euro nodig. Dat bedrag zou AkzoNobel kunnen betalen uit de opbrengsten van ruim 10 miljard euro door de verkoop van de divisie Specialty Chemicals aan investeerder Carlyle, menen de bonden. Van de overname profiteren in de huidige plannen echter vooral de aandeelhouders.