‘Afspraak is afspraak’ bij huizenprijzen Hof van Liduina

WARMOND, 15 januari 2019 – De 28 woningen achter Liduina moeten voor de in januari 2018 afgesproken verkoopprijzen worden verkocht. Dat vindt een meerderheid van de Teylingse gemeenteraad. Projectontwikkelaar Vorm wil door de gestegen bouwkosten niet beginnen met bouwen tenzij de verkoopprijzen met 10.000 tot 37.000 euro stijgen. Bewoners van de naastgelegen Bijleveldlaan willen, voordat er weer gedacht wordt aan bouwen, een garantie dat er geen heipalen in de grond worden geslagen. Dit vanwege de schade die dit op gaat leveren aan hun 100 jaar oude huizen.

Volgens wethouder Brekelmans wil Vorm de prijzen van de 8 hoekwoningen met een prijskaartje van 387.500 euro met 37.000 euro verhogen. De 16 tussenwoningen van 333.000 euro moeten per stuk 15.000 euro meer gaan kosten en de prijzen van de 8 gestapelde woningen (187.000 euro) moeten met 10.000 euro omhoog.

Ontwikkelaar Vorm ziet door de gestegen bouwkosten geen mogelijkheden om het plan Hof van Liduina te realiseren voor de in januari 2018 met de gemeente afgesproken prijzen. Dat betekent dat de verkoop en de bouw van de woningen in Warmond voorlopig (nog) niet van start zal gaan. Vorm is ook eigenaar van de grond waar gebouwd moet worden.

Bij de vaststelling van de prijzen in januari 2018 is al rekening gehouden met een prijsstijging van ruim 7% vanaf het moment van ondertekening tot de geplande start van de bouw in het vierde kwartaal 2018.

Politiek
“Het is het ondernemersrisico van projectontwikkelaar Vorm om in te schatten tegen welke prijzen de woningen een jaar later verkocht kunnen worden”, dat zegt Joost van Doesburg (PvdA). Van Doesburg vraagt zich af of Vorm de gestegen nieuwbouwprijzen aangrijpt om meer winst te maken. “We moeten ons niet laten chanteren. Een rechtszaak is snelste route maar huizen op deze locatie”, zegt Van Doesburg. Gerben Dijkstra (CDA) is er niet van overtuigd dat het contract niet kan worden uitgevoerd: “De exploitant moet er rekening mee houden dat bij marktrisico loopt”.

Dion Piket (Trilokaal) vindt dat de projectontwikkelaar zo snel mogelijk probeert weg te lopen van zijn verantwoordelijkheid. “Afspraak is afspraak”, zo vatte Mirjam Mack (ChristenUnie) de positie ten opzichte van Vorm samen.

Frank Beijk (VVD) wil dat de wethouder eerst juridisch advies inwint. Daaruit moet blijken of de projectontwikkelaar zich kan beroepen op een clausule over onvoorziene omstandigheden in de overeenkomst met de gemeente.

Wethouder Brekelmans moest dinsdag ook uitleggen waarom de anterieure overeenkomst tussen Vorm en de gemeente niet direct openbaar gemaakt werd. Raadsleden kregen eerst een mailwisseling van ambtenaren onder ogen waaruit de indruk ontstond dat de overeenkomst geheim moest blijven.

De volgende stap is dat Brekelmans onafhankelijk advies inwint over de gestegen bouwkosten en juridisch advies vraagt of Vorm in een rechtszaak gedwongen kan worden om de huizen voor de afgesproken prijzen te bouwen.

Zorgen over heien
Omwonenden stellen dat het bouwplan grote schade zal opleveren aan de historische, meer dan 100 jaar oude huisjes in de naastgelegen Bijleveldlaan. De enkel- en halfsteens muren van deze woningen staan, zonder enige vorm van fundering, op een zandplaat. Alleen al de sloop van de aanbouw van Liduina leverde al meteen veel schade op aan de woningen.

Op de inloopavond over dit plan op 27 september 2016 kregen de omwonenden van ontwikkelaar Laurens De Coninck van Vorm de verzekering dat er geboord zou gaan worden om schade aan hun huizen te voorkomen.

Bij de publicatie van de omgevingsvergunning werd het de omwonenden duidelijk dat er toch geheid zal gaan worden. De omwonenden zeggen dat de gemeente beter invulling had moeten geven aan haar zorgplicht naar de omwonenden door bij Vorm te eisen dat er geboord in plaats van geheid wordt. In de omgevingsvergunning zijn uiteindelijk geen voorwaarden opgenomen over de wijze van fundering.

Bewoners van de Bijleveldlaan wachten op een uitspraak van de commissie Bezwaarschriften en klachten die zich in december over de zaak boog. Wethouder Brekelmans zei dinsdag dat ook hij wil dat er geboord wordt en dat hij zich daar voor in zal spannen.