Alsnog onderzoek naar groter schoolgebouw op plek Kinderburg

TEYLINGEN, 3 juni 2018 – Het college vraagt de gemeenteraad € 100.000,- beschikbaar te stellen om te onderzoeken of op de locatie van de huidige Kinderburg aan de Knorrenburgerlaan een nieuw schoolgebouw kan worden gebouwd. Daarin zouden in de toekomst mogelijk de basisscholen De Kinderburg en De Rank kunnen worden gehuisvest. Een eerder collegeplan hiervoor sneuvelde in februari in de gemeenteraad.

Ouders van De Rank wezen de gemeenteraad er toen op dat de fusie een verschraling van het onderwijsaanbod zou betekenen. Ook waren de medezeggenschapsraden toen nog niet in de fusieplannen gekend. In het nieuwe voorstel wordt niet meer gesproken over een fusie maar het huisvesten van twee scholen in één gebouw. Dit scenario is eerder ook in Warmond toegepast, waarna het uiteindelijk alsnog tot een fusie kwam.

Onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de overkoepelende stichting Sophia Scholen en de medezeggenschapsraden van beide scholen. Het moet duidelijkheid geven op de vraag of de locatie qua oppervlakte en ligging geschikt is om in de toekomst een groter schoolgebouw te huisvesten. Sophia Scholen, de medezeggenschapsraden en ouders zijn nog met elkaar in gesprek over de samenwerkingsvorm tussen de beide scholen.

Met het samenvoegen van de Kinderburg en de Rank in een nieuw schoolgebouw wilde het college eerder een stoelendans op gang brengen waarbij bijna alle Sassenheimse basisscholen beter passende huisvesting zouden krijgen.

Zie ook: Stoelendans voor basisscholen in Sassenheim