Auteursrecht

Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud en vormgeving van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting De Teyding c.q. de betreffende auteurs. Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen met redactie@deteyding.nl.

Ingezonden stukken

Personen en organisaties die tekst, foto’s en/of beeld- en geluidsmateriaal sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven van Stichting De Teyding en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.