Basisschool Antonius gaat verder als De Avonturier

VOORHOUT, 9 juli 2020 – Basisschool Antonius in Voorhout heet sinds dinsdag De Avonturier. De school in het Clustergebouw aan de Jacoba van Beierenlaan verandert niet alleen van naam. De Voorheen Rooms Katholieke school wordt een interconfessionele school waar kinderen worden opgeleid tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers.

Bij die nieuwe identiteit hoorde ook een nieuwe naam. De bekendmaking van de nieuwe naam gebeurde met behulp van een kerkuil die de kinderen verraste en de leerlingenraad die vol trots de naam en het nieuwe logo onthulde.

Basisschool De Avonturier start in het komende schooljaar met het thematisch werken op het gebied van wereldoriëntatie “De vreedzame school is een oefenplaats voor het aanleren van sociale vaardigheden en democratisch burgerschap”, vertelt Diana Juffermans, directeur van De Avonturier.

Plezier
“Wij helpen de kinderen hun creativiteit, talent en passie te ontwikkelen, evenals de nieuwsgierigheid naar de wereld en de mensen om hen heen. Kinderen leren er op een positieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Thematisch onderwijs past hierbij. Aandacht voor creativiteit, talent, kunst, cultuur, natuur, muzikaliteit, beweging en ontdekkend leren neemt een centrale plaats in en zorgt voor veel plezier. Plezier geeft kleur en betekenis aan het leven en aan ons onderwijs. Heel belangrijk!”, aldus Juffermans.

Advertentie