Bewoners Watertuin keren zich in hoorzitting tegen nieuw bestemmingsplan.

TEYLINGEN, 12 juni 2018 – Een hele stoet bewoners van het recreatiepark Watertuin in Warmond was dinsdagavond naar het bestuurscentrum in Voorhout gekomen om in een hoorzitting bezwaar te maken tegen het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied. Daarin zal permanente bewoning van de vakantiehuisjes niet meer worden toegestaan.


Voor ongeveer de helft van de bewoners zou dat betekenen dat ze hun huisvesting zouden verliezen. De rest heeft eerder eerder een gedoogbeschikking gekregen.

De bewoners betoogden dat er door de gemeente in het verleden de suggestie is gewekt dat permanente bewoning zou worden gelegaliseerd. bewoners die zich rond 2005 in de watertuin vestigden kregen dat van de toenmalige gemeente Warmond te horen. En mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan zou er niet tot handhaving worden over gegaan.

Rechter
De legalisatie kwam er nooit en na de vorming van de gemeente Teylingen bleven verdere toezeggingen uit. Maar er werd niet gehandhaafd. Een advocaat hield de raadsleden in de commissie ruimte voor dat gemeentelijk handelen nooit vrijblijvend is. “Gezien het eerder door de gemeente ingenomen standpunt en het stilzitten van de gemeente is het buitensporig om nu het vertrek van de bewoners te eisen”, aldus de advocaat die hintte op een gang naar de rechter. Ook de raadsleden leken zich te beseffen dat deze kwestie uiteindelijk bij de Raad van State zal eindigen.

Veel bewoners van de Watertuin hadden rond de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar hun hoop op het CDA gevestigd. Die partij wilde de bewoners van de recreatiewoningen tegemoet komen. Maar Het CDA werd buitengesloten bij de college-onderhandelingen. En het nieuwe college van VVD, D66 en Trilokaal wil volgens het collegeprogramma permanente bewoning niet langer toestaan. Een eerdere motie van het CDA voor een andere peildatum om te bepalen of permanente bewoning wordt gedoogd werd verder alleen gesteund door PvdA en ChristenUnie en daarom verworpen.

Hoe de verhoudingen in de raad precies liggen wordt pas na het zomerreces duidelijk, wanneer het nieuwe bestemmingsplan in de gemeenteraad wordt behandeld.