Net binnen

Bezwaren tegen GOM-woning in Voorhout

TEYLINGEN, 10 april 2019 – Verschillende omwonenden keerden zich dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte tegen de bouw van een grote woning tussen de Oude Herenweg 4 en 6 in Voorhout. Het zou gaan om een zogenaamde GOM-woning. De bouw van deze huizen zorgt voor inkomsten voor de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) die het geld inzet om de verrommeling van het bollenlandschap te voorkomen.

Volgens de omwonenden gebruikt de eigenaar de grond al jarenlang niet meer als bollengrond en is het tegen de regels in ingezaaid met gras. De gemeente zou hier niet tegen hebben opgetreden. En dat terwijl er omliggende bollenkwekers zijn die de grond graag voor bollenteelt zouden gebruiken. De omwonenden kregen steun van het CultuurHistorisch Genootschap. Volgens Alfred Pop van dit genootschap beloont de gemeente het inzaaien met gras en het onttrekken van bollengrond. Daarnaast verpest de bouw van een villa op die plek de zichtlijnen in het bollenlandschap.

Instemmen
Volgens verantwoordelijk wethouder Brekelmans moet de gemeente wel instemmen met het principeverzoek om een GOM-woning te bouwen, omdat er aan de regels wordt voldaan. Dat betekent nog niet dat de villa ook gebouwd gaat worden. Er moet nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. En gezien alle bezwaren van de omwonenden is het volgens Brekelmans maar zeer de vraag of dat een succesvol traject wordt.

Maar ook bij andere woningen in het buitengebied zou de gemeente bewust meewerken aan het omzeilen van de regels, zo hield een kweker aan de Rijnsburgerweg in Voorhout de commissieleden voor. Om in een agrarische woning in het buitengebied te mogen wonen moet je volgens het bestemmingsplan eigenaar zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf. Op de Rijnsburgerweg is er een bedrijf met huis verkocht aan niet-agrariƫrs. En daar is nu, volgens de inspreker, sprake van illegale bewoning. Hij heeft dit gemeld bij de gemeente.

Schijnconstructie
Maar in plaats van te handhaven adviseerde de gemeente de bewoners een tijdelijke vergunning aan te vragen en vervolgens een kwekerij te beginnen. Volgens de inspreker werkt de gemeente op deze manier mee aan het opzetten van een schijnconstructie. De kweker vroeg de commissieleden deze schijnconstructie alsnog naar de prullenbak verwijzen.