Net binnen

Bord aanlijngebod het Overbosch moet worden afgedekt

VOORHOUT, 26 februari 2020 – De gemeente Teylingen heeft de stichting Vrienden van het Overbosch gevraagd het afgelopen weekend geplaatste bord met een aanlijngebod voor honden af te dekken. De stichting had het bord alleen mogen plaatsen na schriftelijke toestemming van het college van B&W. En die toestemming is niet verleend. (Foto: Stichting Vrienden van het Overbosch)

Volgens een woordvoerdster van de gemeente is er voorafgaand aan het plaatsen van het gebodsbord wel met de gemeente over gesproken, maar is er geen officieel verzoek voor gedaan. Met de Stichting Vrienden van het Overbosch is nu dan ook de afspraak gemaakt dat het bord tijdelijk wordt bedekt en dat er eerst een verzoek bij de gemeente wordt ingediend. Pas als het bord is goedgekeurd, kan het blijven staan.

Verzoek
Op de site van de stichting Vrienden van het Overbosch is inmiddels te zien dat het bord welliswaar niet is afgedekt, maar dat over de tekst ‘aanlijngebod’ provisorisch de tekst ‘verzoek’ is geplakt. Op de vraag of de Stichting Vrienden van het Overbosch alsnog een verzoek tot plaatsing van het bord in gaat dienen, laat voorzitter Joep Derksen alleen weten dat er overleg plaatsvindt met de gemeente. De vraag is dan nog wat de strekking van een eventueel door de gemeente goedgekeurd bord gaat worden. Het oorspronkelijke bord maakt melding van een aanlijngebod tijdens het broedseizoen. Maar volgens Derksen moet dit worden uitgelegd als een verzoek.

Zie ook:
Aanlijngebod in het Overbosch zorgt voor verwarring