Bouwplan ‘Hof van Liduina’ voorlopig in de ijskast

WARMOND, 13 november 2018 – Het nieuwbouwproject Hof van Liduina in Warmond is door projectontwikkelaar Vorm in de ijskast gezet. Dat heeft Vorm laten weten aan de belangstellenden die al hadden aangegeven interesse te hebben in één van de 28 woningen.

Als reden voert de projectontwikkelaar aan dat het niet gelukt is om een aannemer voor de bouw van de woningen te vinden. Dit zou te wijten zijn aan de toegenomen druk op de bouwmarkt en de daardoor steeds verder stijgende bouwprijzen. Vorm ziet daardoor geen andere mogelijkheid dan het project tijdelijk stil te leggen.

Volgens Vorm zal het project zeer waarschijnlijk niet in het komende jaar in verkoop zal gaan. En dus niet binnen afzienbare tijd zal worden gestart met de bouw.


Alhoewel de bouw dus voorlopig niet doorgaat worden op dit moment nog wel de laatste restanten van een deel van het voormalige verzorgingshuis Liduina gesloopt. Dit nieuwere deel van Liduina stond op een deel van de grond die voor de nieuwbouwwijk is bestemd. Het monumentale oude deel van Liduina blijft wel bestaan en wordt op dit moment verbouwd tot een zorghuis voor mensen met dementie.

Tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwbouwwijk is vorige maand nog massaal bezwaar aangetekend door de omwonenden. Tijdens de informatie-avonden over de bouw van de 28 woningen is aan de omwonenden toegezegd dat voor de fundering heipalen geboord zouden worden. Dit is van belang omdat de omliggende woningen aan de Endepoellaan en de Bijleveldlaan grotendeels zonder fundering op een zandplaat staan. In de door de gemeente verleende omgevingsvergunning bleek echter opeens te staan dat er prefap heipalen de grond in worden geslagen.