Net binnen

CDA: ‘Stop met malle plannen turborotondes Van Pallandtlaan’

SASSENHEIM, 14 januari 2019 – Het CDA wil gesteund door PvdA, ChristenUnie en GroenLinks ‘turborotondes op de Van Pallandtlaan’ voor snellere doorstroming van openbaar vervoer en autoverkeer een halt toeroepen. “De gemeente moet geen medewerking verlenen aan deze malle plannen. Onze inwoners willen geen turbo rotondes en geen racebaan”, zegt Sybrinne de Vries (CDA). De coalitiepartijen VVD, D66 en Trilokaal willen de planontwikkeling niet stopzetten.

HOV
De gemeente Teylingen werkt samen met de provincie en de regio mee aan een busverbinding (R-net) tussen Noordwijk en Schiphol (v.v.) met belangrijke overstappunten bij de NS-stations Voorhout en Sassenheim. Om de route geschikt te maken voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) zijn volgens de provincie aanpassingen nodig, waaronder aan de Van Pallandtlaan (N208) in Sassenheim. Door toenemende groei van het autoverkeer staan de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid onder druk. De aanleiding om maatregelen aan de N208 in Sassenheim te onderzoeken is daarmee tweeledig: HOV en het autoverkeer.

CDA wil stoppen
Sybrinne de Vries (CDA) wil in de komende raadsvergadering een motie indienen om te stoppen met aanpassingen aan de Van Pallandtlaan. “Voor welk probleem zijn de plannen van de provincie een oplossing?”, vraagt zij zich af. De verkeersdoorstroming is volgens De Vries geen groot probleem behalve bij piekdrukte bij het Keukenhof. Het CDA vindt dat er een regionale visie op verkeersdoorstroming in de Bollenstreek moet komen, in plaats van alleen op de Van Pallandtlaan te concentreren.

Mirjam Mack (ChristenUnie) vraagt zich af of er straks geen lege bus over de turborotondes rijdt. Reizigers vanuit Noordwijk zullen op station Sassenheim uitstappen om sneller met de trein naar Schiphol te gaan. Vanaf Lisse heeft het weer zin om met de bus mee te rijden naar Schiphol. “Wie neemt er nu de hele route van Noordwijk naar Schiphol. Dat slaat nergens op.”

Paul Witteman (PvdA) rekent uit dat iedere seconde tijdswinst op de Van Pallandtlaan een kwart miljoen euro kost. “We zitten op een doodlopende weg”.

Coalitie
Frans van Swieten (Trilokaal) vraagt zich ook af waarom de busverbinding van Noordwijk naar Schiphol loopt als passagiers in Sassenheim de trein naar de luchthaven kunnen nemen. “Ik heb de wijsheid niet in pacht”, zegt van Swieten. Hij wil wel dat het onderzoek naar de Van Pallandtlaan wordt afgerond.

Frank Beijk (VVD) vindt het niet chique om halverwege het onderzoek te stoppen. “Als we als gemeente het bouwen van woningen aanjagen, dan moeten we ook denken aan de verkeersontsluiting”, zegt Beijk. Reagerend op het CDA zegt Beijk dat de alleen een lokale analyse van de Van Pallandtlaan niet voldoet om een besluit te nemen. Regionale initiatieven zoals een verbinding tussen Lisse en de A44 (Duinpolderweg) ook meegewogen moeten worden. Ook D66 vindt het niet verantwoord om planontwikkeling nu stop te zetten.

Wethouder Marlies Volten zegt dat er nog geen voorstel ligt om turborotondes aan te leggen. Ze herinnerde de raadsleden er dinsdag aan dat het HOV-geld van de provincie ook gebruikt is om een randweg om Voorhout aan te leggen. Ze hoopt dat het proces rond de Duinpolderweg weer vlotgetrokken kan worden nadat de provincie Noord Holland eerder een deel van het budget had afgeboekt.

Inwoners kunnen tot 1 februari reageren op de plannen voor de Van Pallandtlaan.