CHG: ‘Behoud bollenschuur van Westerbeek’

TEIJLINGEN, 19 december 2019 – Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) is tegen de sloop van de bollenschuur van Westerbeek om het zicht op de Ruïne van Teylingen. CHG-voorzitter Alfred Pop zegt dat bij sloop van de bijgebouwen de zichtlijn op de ruïne al meer dan gewaarborgd is.

De bollenschuur, gebouwd in 1930, staat in de Regionale Collectie Bollenschuren van het CHG met het doel deze beeldbepalende bollenschuur voor de regio te behouden.

De CHG werkgroep Bollenerfgoed adviseert geheel vrijwillig al meer dan 20 jaar eigenaren van bollenschuren deze te behouden of een herbestemming te geven. Dat kan uitmonden in een kantoorgebouw, een appartement (bv Monte Carlo) , een museum (Zwarte Tulp), een B&B of een woning.

Het CHG wil graag uitgenodigd worden om te mogen meedenken over mogelijkheden tot herbestemming van de bollenschuur van Westerbeek. “Het is een icoon die op deze plaats hoort te blijven staan en tezamen met de ruïne een uitgelezen kans biedt de historische locatie verder regionaal te versterken. Het is niet ondenkbaar dat de schuur ook een belangrijke kostendrager zou kunnen worden voor de verdere exploitatie van het gebied”, aldus Pop.

Nog geen sloopbesluit
Wethouder Arno van Kempen benadrukt dat er nog geen besluit tot slopen genomen is. De mogelijke sloop van de bollenschuur van Westerbeek staat wel in het gekozen scenario vanwege de zichtlijnen op de ruïne en de verwachte kosten om de schuur te exploiteren. De gemeente zoekt initiatiefnemers die de ruïne, de omliggende tuinen, het bezoekerscentrum en horeca willen exploiteren. Als een initiatiefnemer de bollenschuur wil kopen, dan past dat volgens Van Kempen in de verdere uitwerking van het scenario.

Zie ook: Sloop Westerbeekschuur voor uitzicht op Ruïne van Teylingen