Coalitie: OZB verhoging en algemene reserve inzetten voor begrotingstekort Teylingen

TEYLINGEN, 25 juni 2020 – Voor de eerste keer in de geschiedenis van Teylingen stelt de coalitie voor om de Onroerendezaakbelasting (OZB) te verhogen. VVD, Trilokaal en D66 willen het begrotingstekort in 2021 verder voor de helft betalen uit de algemene reserve.  Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van de Kadernota 2021-2024 in de gemeenteraad.

Het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024 laat onder de streep in 2021 een tekort zien van 1,9 miljoen euro. In de daarop volgende jaren is er een structureel tekort van circa 3 miljoen euro in 2022 en 2023 en 3,3 miljoen euro in 2024.

De uitgaven en lagere inkomsten vanwege de corona crisis zijn hierin nog niet verwerkt.

OZB
Teylingen met de OZB voor de eigen woning de goedkoopste gemeente in de regio. Lisse is 27% duurder en Hillegom is 43% duurder bij een woning van 350.000 euro. Monique de la Rie (VVD) wil wel dat Teylingen één van de goedkopere OZB tarieven in de regio blijft houden.

De coalitie wil de tekorten op de begroting in 2021 voor 25% terugdringen met besparingen, voor 25% aanvullen met extra inkomsten en de laatste 50% betalen uit de algemene reserve. De algemene reserve wil men ook gebruiken voor de centrumplannen, extra binnensport accommodatie en de ontwikkeling rond de Ruïne van Teylingen.

De partijen hebben een aantal besparingsvoorstellen waaronder het temporiseren van de aanpassingen van de doorgaande weg in Warmond. Extra inkomsten wil de coalitie verkrijgen door het verhogen van de OZB en het sneller uitvoeren van bouwactiviteiten op de locaties Langeveld, Bloementuin en Boekhorst.

Oppositie
Reny Wietsma (CDA) zegt dat het college met de kadernota niet bestuurt maar de keuzes aan de gemeenteraad overlaat. “U vraagt ons het werk van het college te doen”, is haar kritiek.

Frans Nederstigt (ChristenUnie) stelt voor om de algemene reserve alleen te gebruiken voor tekorten die zijn veroorzaakt door corona. Met de OZB verhoging worden de extra inkomsten volgens Nederstigt gedragen door inwoners die er het beste toe in staat zijn.

Sandra Groenendal (PvdA) ondersteunt OZB verhoging. Het is volgens haar niet goed om altijd de goedkoopste gemeente te willen zijn. Groenendal deed ook een oproep om meer betaalbare woningen te bouwen.

Don Verhoeff (GroenLinks) wil ook de OZB verhogen: “Het is mooi om de goedkoopste te zijn, maar je moet het wel kunnen veroorloven”. De algemene reserve mag van GroenLinks alleen voor eenmalige lasten ingezet worden.