College: Toch geen fietspad door Roodemolenpolder

SASSENHEIM, 24 augustus 2018 – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om na acht jaar voorbereidingen te stoppen met het plannen voor een fietspad door de Roodemolenpolder. De fietsverbinding was bedoeld om sneller en veiliger naar het Rijnlands Lyceum en NS-station Sassenheim te fietsen. De route zou tussen de rotonde Snoeklaan/Zuidelijke Randweg in Voorhout en de Jan Mollstraat in Sassenheim lopen. Onder omwonenden in de wijken Postwijk en Oosthout waren er bedenkingen tegen het fietspad. Afbeelding: VoorkeurstracĂ© van het fietspad door de Roodemolenpolder uit de planstudie (2012).

Bij de omwonenden en milieuorganisaties die in de klankbordgroep vertegenwoordigd waren leefden er zorgen over de drukte in de wijken Postwijk en Oosthout, op de plekken waar het fietspad aan zou sluiten op het bestaande wegennet. Maar ook werd gevreesd voor de natuurschade in de Roodemolenpolder, die het fietspad zal gaan doorkruisen. De klankbordgroep werd in 2012 opgeheven omdat gemeente de bewegingsvrijheid van de klankbordgroep behoorlijk had ingeperkt.

De plannen voor een nieuwe fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim bestaan al lange tijd. De verbinding van ongeveer 400 meter is opgenomen in diverse Beleids- en Visiedocumenten. Het fietspad was destijds een initiatief van de provincie Zuid-Holland en ook de gemeente zette zich hiervoor in.

College
De uitgangspunten voor de aanleg van het fietspad zijn in de afgelopen jaren dusdanig gewijzigd dat het college voortzetting niet meer verantwoord acht vanwege de verwachte kosten.

In tegenstelling tot voorheen is gemeente verantwoordelijk voor de realisatie van het project en moet ze 50% van de projectkosten bijdragen. Er is weliswaar een subsidie aangevraagd bij Holland Rijnland voor een deel van de gemeentelijke kosten, maar toekenning daarvan is onzeker. Daarnaast is er een reëel risico op kostenoverschrijding, omdat de raming verouderd is.

Ook liggen de onderhandelingen over de grondverwerving al enige tijd stil, omdat het verschil tussen vraag en aanbod erg groot is. Het college acht de kans niet groot dat grondverwerving slaagt binnen het hiervoor geraamde bedrag en de randvoorwaarden van de Visie Roodemolenpolder.

Het definitieve besluit hierover wordt in de raadsvergadering van 27 september 2018 genomen.