Dodenherdenking in Teylingen

Teylingen, 4 mei 2019 – Teylingen stond vanavond stil bij de oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Bij het monument in Sassenheim sprak wethouder Rob ten Boden. Mandy van der Lans vertelde het verhaal van A.J.A. Haverkort, een van de oorlogsslachtoffers op het monument. (Foto’s: Edwin van der Wijngaard en Henk Keijzer)

Na de twee minuten stilte en het spelen van de Wilhelmus door Adest Musica werden er kransen gelegd. Namens de veteranen door Lorenzo Vlasveld en Sjaak Duivenvoorde, namens de Vereniging Oud Militairen Indië door Rex Nauman en Willem v.d. Houten en vanuit het Veteranen Ontmoetingscentrum door Erik Schoone en Ferry Hilster.

Wethouders Rob ten Boden en Bas Brekelmans legden een krans namens het college en de inwoners van Teylingen. Dirk Meinders legde een krans namens de politie Noordwijk – Teylingen. Ten slotte legden Rob Koek en John Molkenboer een krans namens de Oranjevereniging.

Na afloop van de kranslegging was er een stille tocht naar het Onderdak. Zo’n 30 belangstellenden luisterden daar naar een optreden van Crescendo. Joep Derksen hield een voordracht over de onlangs overleden Warmonder Gerrit Tulp. Het verhaal van Tulp over zijn missie in West- en Midden-Java van 1946-1949 staat opgetekend in het onlangs verschenen Veteranenboek Teylingen van Derksen.

Warmond
Ook in Warmond memoreerde wethouder Arno van Kempen Gerrit Tulp. Terugkijkend op de missie had Tulp geconcludeerd dat ze aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. Daarnaast maakt Van Kempen een vergelijking tussen de zuilen waar we vroeger in leefden en de bubbels waar we vandaag de dag in leven. Hij riep de vele aanwezigen in Warmond op om uit die bubbel te treden en contact te maken met de mensen om je heen. “Daar begint een vreedzame samenleving mee”, zo hield Van Kempen zijn gehoor voor.

Ook in Warmond werden namens verschillende organisaties kransen bij de gedenknaald aan de Herenweg gelegd. Twee leerlingen droegen een gedicht voor.

Voorhout
In Voorhout hield burgemeester Carla Breuer bij de herdenking op het Raadhuisplein een overdenking. Volgens de burgemeester is de vrijheid die wij vieren kwetsbaar: “Aan de geschiedenis is niks te veranderen, maar aan de vrijheid wel.” Ook in Voorhout werd een gedicht door een leerling van één van de basisscholen voorgelezen en eindigde de herdenking  met een defilé langs het monument op het Raadhuisplein.