Droogte brengt Warmondse geschiedenis naar boven

WARMOND, 23 augustus 2018 – De droogte van de afgelopen weken heeft de geschiedenis van Warmond aan de oppervlakte gebracht gebracht. Door het warme weer zijn namelijk allerlei grondsporen tevoorschijn gekomen. Op de plekken waar vroeger muren hebben gestaan, verdort het gras sneller en worden hele plattegronden in het gras zichtbaar. (Luchtfoto: Maurice Hoogeveen / Warmelda)

Zo’n plattegrond is aan de noordzijde van de Oude Toren waargenomen. Op deze plek verrees in 1410 klooster St. Ursula, waar zo’n 30 nonnen woonden, samen met een pater en een legertje knechten. Het klooster was een indrukwekkend complex: naast een eigen kloosterkerk en de nodige woonvertrekken stonden er onder meer ook een brouwerij, een weverij, een boerderij met kaas- en slachthuis, stallen voor de paarden en zelfs een molen. Van dit alles is niets meer over, want bij het Leids Beleg in 1573
ging het klooster in vlammen op.

Met de sporen in het gras lijkt het klooster nu even terug! Om deze sporen goed te kunnen bestuderen en fotograferen besloot het Historisch Genootschap Warmelda een drone te gebruiken. De eigenaren van de grond, de familie Leemans van Huis Oostergeest, verleenden toestemming. Hierop werd contact gezocht met dronevlieger Maurice Hoogeveen, die al langer luchtopnames maakt van de gemeente Teylingen. Twee maal, op 8 en 20 augustus, stuurde hij zijn drone de lucht in en maakte prachtige opnames,
die heldere sporen laten zien: opvallend rechte lijnen, die de loop van vroegere sloten en muren op het vroegere kloostercomplex tonen.

Welke kloostergebouwen nu zichtbaar zijn geworden, zal pas na nader onderzoek blijken. Warmelda gaat de luchtopnames en de geschreven bronnen vergelijken. Ten slotte heeft Warmelda de luchtopnames aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed overgedragen, zodat die in toekomstig
archeologisch onderzoek gebruikt kunnen worden.