Gemeente en projectontwikkelaar houden vast aan heien bij nieuwbouw Endepoellaan

WARMOND, 27 november 2018 – Projectontwikkelaar Vorm uit Papendrecht blijkt niet bereid de heipalen voor de fundering van het nieuwbouwproject aan de Endepoellaan te boren. En ondanks een trillingsonderzoek waaruit blijkt dat bij heiwerkzaamheden de trillingen boven de norm uit kunnen komen, wil de gemeente Teylingen ook geen eisen stellen aan de wijze van fundering. Dat blijkt uit de reactie die 34 bezwaarmakers tegen de omgevingsvergunning voor het bouwplan van de gemeente hebben ontvangen.

Het bouwplan voor de 28 woningen aan de Endepoellaan is inmiddels in de ijskast gezet, omdat projectontwikkelaar Vorm geen aannemer kan vinden, die de woningen voor het beschikbare bedrag wil bouwen. Maar de aanvraag voor de omgevingsvergunning loopt nog. 34 Eigenaren van omliggende woningen hebben bezwaar gemaakt tegen die vergunning, omdat zij bij het heien van de fundering grote schade aan hun woningen vrezen.

Misleid
De omwonenden voelen zich ook misleid door Projectontwikkelaar Vorm. Tijdens de informatie-avonden over de bouw van de 28 woningen, is aan de omwonenden toegezegd dat voor de fundering heipalen geboord zouden worden. Dit is van belang, omdat de omliggende woningen aan de Endepoellaan en de Bijleveldlaan grotendeels zonder fundering op een zandplaat staan. Op de plek van de nieuwe woonwijk stond eerst bebouwing, die hoorde bij het verzorgingstehuis Liduina. Bij de sloop van die bebouwing ontstond door de trillingen al schade aan de omliggende woningen. Dit leidde tot de toezegging van de aanwezige vertegenwoordigers van Vorm, dat de heipalen geboord zouden worden om trillingen in de grond zoveel mogelijk te voorkomen. Ook in verschillende overleggen met de gemeente is door de omwonenden aangegeven dat er geboord moest worden.

Schade
In de door de gemeente verleende omgevingsvergunning bleek echter opeens te staan, dat er prefap heipalen de grond in worden geslagen. Voor de omwonenden was dit reden om massaal bezwaar aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning. Zij willen dat de gemeente daarin alsnog opneemt dat de heipalen geboord moeten worden. De gemeente laat in een reactie op de bezwaren nu weten daar geen juridische grond voor te zien. De aansprakelijkheid voor de schade aan de woningen legt de gemeente bij de projectontwikkelaar. Die heeft een trillingsonderzoek uit laten voeren waaruit blijkt dat de trillingen bij heien niet boven de norm uitkomen. Uit een second opinion die de gemeente uit heeft laten voeren, blijkt echter dat de trillingen voor enkele gebouwen in de omgeving wel boven de norm uit kunnen komen.

Leed
De gemeente wil de bouw pas stilleggen als blijkt dat de trillingen de norm daadwerkelijk overstijgen, waarna er alsnog een andere wijze van funderen moet worden toegepast. De omwonenden vrezen dat voor hen het leed dan al geleden is. Zeker nu de afgelopen weken bij nieuwe sloopwerkzaamheden op het bouwterrein verschillende woningen opnieuw forse schade op hebben gelopen. De bezwaren van de omwonenden worden nu voorgelegd aan de commissie bezwaren en klachten die op 11 december een openbare hoorzitting houdt.