Net binnen

Gemeenteraad nog niet akkoord met noodlokalen Andreasschool

VOORHOUT, 26 september 2019 – Het voorstel voor uitbreiding van de Rooms-Katholieke Andreasschool in Voorhout met twee tijdelijke lokalen is vanavond door de gemeenteraad terug naar het college gestuurd. Wethouder Arno van Kempen moet meer duidelijkheid geven of de leegstaande lokalen van basisschool De Regenboog aan de Distelweg gebruikt kunnen worden in plaats van 250.000 euro uit te geven voor noodlokalen op het sportveld aan de Rembrandtlaan (foto Andreasschool: Google maps).

De gevraagde 250.000 euro is niet alleen voor noodlokalen maar ook voor onderzoek naar permanente uitbreiding van de Andreasschool.

Directeur Esther Oudshoorn van de populaire Andeasschool zegt dat er volgens een ‘groepsdoorbrekend’ concept wordt gewerkt waarbij de leerlingen in verschillende klassen samenwerken. Op dit moment wordt door het tekort aan lokalen ook in het kinderdagverblijf en de speelzaal les gegeven. De Sofia stichting, waar de Andreasschool onder valt, zegt dat binnenkort de leegstaande lokalen van De Regenboog weer in gebruik zijn.

Reacties gemeenteraad
Paul Witteman (PvdA) vindt het voorstel slecht onderbouwd maar de PvdA gaat wel akkoord met de noodlokalen voor de Andreasschool aan de Rembrandtlaan in Voorhout.

Manon van Dijk (CDA) vraagt creativiteit van de Andreasschool om gebruik te maken van een ruimteoverschot bij andere scholen in Voorhout.

De ChristenUnie stemt in met de noodlokalen maar roept de school en het college op een alternatief voor permanente uitbreiding van de Andreasschool te bedenken.

Martijn van Duivenboden (Trilokaal) is akkoord met de noodlokalen: “De leerlingen zitten in de knel; de nood is hoog”.

Lisa Weijts (GroenLinks) benoemt het “falende spreidingsbeleid” van de gemeente en noemt tijdelijke gebouwen geldverspilling.

Edith Alkemade (D66) is akkoord met noodlokalen en roept op het aantal schoolgaande kinderen uit Hoogkamer en Nieuw Boekhorst scholen op te nemen in het huisvestingsplan voor basisscholen.

Ewout Braggaar (VVD) twijfelt aan de noodzaak voor een forse investering in noodlokalen omdat er bij de Regenboog aan de Distelweg lokalen leeg staan. De Sofia stichting geeft in een brief aan dat de lokalen weer gebruikt worden. Volgens Braggaar is de informatie niet objectief en moet de wethouder zelf onderzoek doen naar vrije lokalen in Voorhout.

Wethouder
Wethouder Arno van Kempen baseert zich op de brief van de Sofia stichting waarin staat dat de twee leegstaande lokalen van De Regenboog voor een kinderdagverblijf gebruikt gaan worden. Voor VVD, D66, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie is de brief van de Sofia stichting niet voldoende. Mede omdat in het voorstel van de wethouder het gebruik van de leegstaande lokalen nog één van de opties lijkt te zijn.

Het voorstel van de wethouder is daarom niet in stemming gebracht. De wethouder moet zijn huiswerk opnieuw doen waarna het in een volgende commissievergadering wordt besproken.