Gemeenteraad stemt in met gezinshuis Alas aan Componistenlaan Voorhout

VOORHOUT, 4 juni 2020 – De gemeenteraad van Teylingen heeft vanavond ingestemd met de bouw van gezinshuis Alas. Het gezinshuis komt op de Componistenlaan naast nummer 242 biedt opvang van moeders met een kind, die tijdelijk niet of minder goed in staat zijn zelfstandig voor hun kind te zorgen. Omwonenden hebben bezwaren tegen het gezinshuis. Overleg met de initiatiefnemer heeft geen compromis opgeleverd. Afbeelding Archivice architectenbureau.

“Treurig dat we er niet uitgekomen zijn”, zegt wethouder Marlies Volten over met mediationtraject met omwonenden.

CDA, D66, GroenLinks, de eenmansfracties van Dion Piket en Fred Koot wilden een maand uitstel tot de volgende raadsvergadering om een nieuwe poging tot mediation te doen. Een van de bezwaren van omwonenden is dat het gezinshuis dicht op de erfgrens komt te staan. Het CDA vreest dat het gezinshuis er voorlopig niet komt als omwonenden gerechtelijke procedures aanspannen. Met mediation zou er een compromis bereikt moeten worden. Het voorstel voor mediation werd verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

De fracties van ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en Trilokaal misten ieder één raadslid. Als zij allen wel aanwezig waren had dat waarschijnlijk ook niet tot een meerderheid voor mediation geleid.

Een meerderheid van VVD, Trilokaal, D66, GroenLinks, PvdA stemde uiteindelijk voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor gezinshuis Alas.