Net binnen

Gemeenteraad twijfelt nog over ‘betalen per vuilniszak restafval’

TEYLINGEN, 22 mei 2019 – Inwoners van Teylingen gaan volgend jaar betalen per vuilniszak met restafval. Wethouder Rob ten Boden werkt hiervoor drie opties uit met als doel om in 2020 een afvalscheidingspercentage van 75% en maximaal 100 kilogram restafval per inwoner te halen. De raadscommissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur vroeg de wethouder om ook een vierde variant uit te werken waarbij niet voor iedere extra zak betaald wordt.

Het betalen per zak restafval wordt ook wel diftar genoemd. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn.

Nadeel van diftar is dat er vaak een minderheid van de inwoners voorstander van is, ondanks het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Het gevolg kan zijn dat er weerstand is bij de inwoners, er afval gedumpt wordt en er meer restafval in de zakken met plastic, metaal en dinkkartons terecht komt. Daarom wil de gemeenteraad onderzoeken of er echt geen opties zonder diftar zijn waarmee de doelstelling kan worden gehaald.

Teylingers gooien nu jaarlijks per persoon nog 177 kilo restafval weg. De te kiezen manier van afvalinzameling moet dit onder de 100 kilo brengen.

Ten Boden werkt drie opties uit waar in de gemeenteraad uiteindelijk een keuze uit gemaakt moet worden:

  • Diftar waarbij het restafval iedere twee weken opgehaald wordt (huidige frequentie)
  • Diftar waarbij het restafval iedere vier weken opgehaald wordt
  • Diftar met omgekeerd inzamelen. Hierbij moeten inwoners zelf de zakken met restafval in een container in de wijk deponeren

Bij deze scenario’s worden ook de opties voor het inzamelen van plastic (in zakken of bakken), papier en GFT tegen het licht gehouden met als doel dat inwoners afval makkelijk gescheiden in kunnen leveren.

Ten Boden kon woensdag nog niet toezeggen dat hij een vierde optie zonder diftar kan toevoegen. Het rapport moet volgende week af zijn om in de volgende commissievergadering te bespreken.