Grotere 30 km-zone op Herenweg

WARMOND, 22 januari 2019 – De Herenweg in Warmond krijgt waarschijnlijk een groter gedeelte waar maar 30 km per uur mag worden gereden. Een aantal omwonenden deed maandagavond in de commissie Ruimte een oproep aan de raadsleden om bij de herinrichting van de doorgaande weg de 30 km zone uit te breiden. Een meerderheid van de raadsleden lijkt daar wel voor te voelen.

Het college van B&W had de raad voorgesteld om een  30 km-zone in te stellen tussen de Laan van Oostergeest en de Padoxlaan. Maar omwonenden Renate Weijers en Nicoline Sieval wezen de commissieleden erop dat de 30 km-zone al bij de Beatrixlaan zou moeten beginnen. Tussen die laan en de Laan van Oostergeest steken dagelijks veel kinderen de Herenweg over om naar school of de sport te gaan. Maar door de huidige snelheid van auto’s op dat deel van de Herenweg en de drie onveilige oversteekpunten, durfen veel ouders hun kinderen niet zelfstandig die route af te laten leggen. Als de maximumsnelheid van 50 km per uur verlaagd zou worden naar 30 km per uur, zouden de kinderen zelfstandig in het verkeer kunnen functioneren.

Kosten
Verantwoordelijk wethouder Rob ten Boden zag weinig in het voorstel. Hij vreest dat, als er vanaf de Beatrixlaan al 30 km per uur moet worden gereden, de automobilisten te snel moeten afremmen van de 60 km per uur die daarvoor geldt. Ook ligt er naast dat stuk Herenweg nog een vrijliggend fietspad waar de kinderen gebruik van kunnen maken. En de aanpassing van de 30 km zone zou volgens de wethouder zo’n 450.000 euro extra kosten, bovenop de 3 miljoen euro die al voor de herinrichting is uitgetrokken.

De meeste commissieleden lieten zich hierdoor niet afschrikken. Waarschijnlijk komt de PvdA met een voorstel om de 30 km-zone uit te breiden. VVD Raadslid Beijk is nog wel benieuwd waar de PvdA de dekking van de extra kosten vandaan wil halen.

Voor het overige lijkt de raad zich te kunnen vinden in het voorstel van het college. Dat betekent dat er na de herinrichting het nodige gaat veranderen voor de verkeersdeelnemers in Warmond:

Voetgangers

-Het schelpenpad voor voetgangers aan het Oosteinde blijft behouden. De bewoners van het Oosteinde hebben in grote getalen aangegeven het schelpenpad te willen behouden voor wandelaars, bewoners, recreanten en campinggasten. Langs het gehele tracé blijven de voorzieningen voor voetgangers.

-Bij de oversteek voor fietsers over het Oosteinde bij de Wasbeeklaan komen de twee verkeersremmers op het Oosteinde voor de oversteek.

-Bij de Warmonderhekbrug op de Oranje Nassaulaan wordt meer ruimte voor fietsers gecreëerd zodat zij veilig de auto’s voor het stoplicht kunnen passeren.

-In het ontwerp zijn de nodige voetgangersoversteekplaatsen opgenomen als resultaat van de inspraak van inwoners.

-De voetgangersoversteek direct na het spoorviaduct aan de zijde van de Lommerlustlaan krijgt extra attentieverhogende maatregelen zoals verlichting, bebording en wegmarkering.

-De kruising bij de Albert Heijn met de voetgangersoversteek wordt verbeterd.

Fietsers

-De Laan van Oostergeest wordt waarschijnlijk niet het begin van de 30 km-zone. Er zou een veiliger oversteek op deze plek worden ontworpen. Het is nog afwachten wat er met dit voornemen gebeurd als de 30c km-zone al bij de Beatrixlaan gaat beginnen. 

-Bedoeling is wel dat het bestaande vrijliggende fietspad behouden als veilige voorziening voor fietsers tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest. 

-Het in te richten 30 km/u gebied loopt dan vanaf de Beatrixlaan tot de kruising met de Padoxlaan.

-Bij een inrichting als 30 km-zone hoort volgens de gemeente geen wegindeling, de fietser rijdt op de rijbaan. De Herenweg krijgt in dit gebied een fietsstraat profiel. Dat is gebeurd om de fietser meer aandacht en ruimte te geven.  

-Omdat de Herenweg een doorgaande fietsroute is, is ervoor gekozen om de Herenweg voorrang te laten behouden boven de zijstraten.