Handhaving met menselijke maat tegen 16 permanente bewoners Watertuin

WARMOND, 28 september 2018 – Woningen in recreatiepark Watertuin mogen niet permanent bewoond worden. Tegen bewoners van 16 woningen, die na 31 oktober 2003 zijn komen wonen in Watertuin, zal de gemeente handhavend optreden. Een motie van CDA, PvdA, Groen Links en ChristenUnie, om persoonlijke gedoogbeschikkingen uit te geven voor deze 16 woningen, werd vanavond in de gemeenteraad niet gesteund door de coalitie.

De gemeenteraad heeft donderdagavond het bestemmingsplan voor Watertuin vastgesteld met 14 stemmen voor en 9 tegen.

In de 69 recreatiewoningen van Watertuin is recreƫren toegestaan maar bewoning als hoofdverblijf niet. Deze situatie geldt al sinds de bouw van de Watertuin 45 jaar geleden maar werd tot nu toe niet gehandhaafd.

Voor 27 recreatiewoningen die voor de peildatum van 31 oktober 2003 zijn gekocht werden persoonsgebonden beschikkingen uitgegeven op grond waarvan permanent kan worden gewoond.

De bewoners van nog eens 16 woningen, die na de peildatum zijn gekocht, krijgen nu geen persoonsgebonden beschikking. Deze bewoners moeten ook een hoofdverblijf hebben buiten de Watertuin om in het recreatiepark te blijven wonen. Bij de bepaling of iets een hoofdverblijf is, wordt gekeken naar de centrale levensplaats. Dat is de plaats waar zich naar omstandigheden het middelpunt van iemand zijn persoonlijke en economische belangen bevindt.

Schuldig
“Zijn de bewoners van Watertuin schuldig aan het ontstaan van het probleem? Niet als je 15 jaar nalaat om te handhaven. Dan is er een gedoogsituatie”, zegt Joost van Doesburg (PvdA).

Gerben Dijkstra (CDA): “Er is 45 jaar gedoogd en plotseling wordt er gehandhaafd?”. Dijkstra vreest dat er rechtszaken zullen komen met veel moeite, pijn en stress voor de (soms oudere) bewoners. Het gedogen van alle huidige bewoners, zoals het CDA wil in een motie, veroorzaakt volgens Dijkstra zo min mogelijk menselijk leed. De motie werd met 9 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen.

Dion Piket (Trilokaal) kwam met een motie aan burgemeester Breuer om de menselijke maat te hanteren bij het handhaven van het recreatief gebruik. Het is volgens Piket niet de bedoeling de bewoners ‘te verplaatsen naar bushaltes’ omdat ze geen andere hoofdwoning kunnen verkrijgen.

Burgemeester Breuer gaat pas handhaven als bestemmingsplan Watertuin onherroepelijk is geworden.