Net binnen

Hinderlijk gebruik lachgas verboden in nieuwe APV

TEYLINGEN, 10 december 2019 – Hoewel het landelijk lachgasverbod nog lang niet zeker is, neemt Teylingen in de bijgewerkte Algemene Plaatselijke Verordening (APV) maatregelen tegen hinderlijk gebruik van lachgas in het openbaar. Ook emblemen van Outlaw Motorcycle Gangs, kraaiende hanen en voorwerpen die bedoeld zijn om winkeldiefstal te plegen worden verboden. Wie zijn lachgasballon bij het zien van een agent snel de lucht in schiet ontloopt zijn straf niet: het oplaten van ballonnen in de open lucht is ook verboden.

Lachgas
“Het is verboden op een openbare plaats lachgas te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt”, aldus artikel 2:48 van de nieuwe APV. Uit onderzoek van het RIVM en het Trimbosinstituut is gebleken dat lachgas steeds vaker in risicovolle hoeveelheden door personen en groepen wordt gebruikt. Daarbij kan het gebruik van lachgas geregeld gepaard gaan met hinder. Het opnemen van dit artikel biedt politie en boa’s extra handvatten om op te treden wanneer er sprake is van hinder door het gebruik van lachgas.

Outlaw Motorcycle Gangs
In 2017 en in 2018 hebben rechtbanken enkele ‘Outlaw Motorcycle Gangs’ verboden verklaard omdat de activiteiten van deze motorclubs in strijd zijn met de openbare orde. Het opnemen van een artikel in de APV biedt mogelijkheden om op te treden tegen het dragen van clubuitingen in de openbare ruimte.

Winkeldieven
Voorwerpen, die kennelijk zijn bedoeld om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken, zoals speciaal uitgeruste tassen, magneten of elektronische voorwerpen die veiligheidslabels of veiligheidspoortjes kunnen beïnvloeden zijn verboden in de nabijheid van winkels. De regel biedt de politie meer mogelijkheden om potentiële winkeldieven aan te pakken.

Kraaiende hanen
De burgemeester kan kraaiende hanen en ander overlastgevend pluimvee van 22.00 uur tot 7.00 uur een nachtelijke ophokplicht geven.

Ballonnen
Het wordt verboden om ballonnen op te laten in de open lucht. Het is tevens verboden het oplaten van ballonnen in de open lucht te organiseren. Hiermee wil de gemeente verontreiniging, overlast en gevaar tegengaan.

Honden
Over één artikel in de APV was even verwarring. “Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen: (…) buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats indien de hond niet is aangelijnd”. Dit betekent dat honden buiten de bebouwde kom gewoon los mogen open, behalve op plaatsen die het college aanwijst.