HKV verzoekt aanpassing van straatnaam Dr. Kuijperlaan

VOORHOUT, 16 oktober 2019 – De Historische Kring Voorhout (HKV) wil dat de naam van de Dr. Kuijperlaan in Voorhout wordt veranderd in Dr. Kuyperlaan. Volgens de HKV is eind jaren 40 van de vorige eeuw een fout gemaakt bij de naamgeving van de laan.

De fout kwam aan het licht bij onderzoek dat de Historische Kring Voorhout deed voor een recent een artikel. Dat ging over een driewieler type Messerschmitt KR 175 die in de jaren vijftig en zestig eigendom was van een bewoner van de Dr. Kuyperlaan. Bij controle van de gegevens blijkt echter dat de straatnaambordjes van deze straat ‘Dr. Kuijperlaan’ vermelden. Deze naambordjes zijn geschiedkundig onjuist.

Besluit
Dr. Abraham Kuyper (1837-1920) was predikant en oprichter van de Anti Revolutionaire Partij. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Voorhout op 23 december 1948 is een besluit genomen ten aanzien van de naamgeving van straten in het toenmalige bouwplan dat later bekend is geworden als het Kievitspark. Conform het preadvies van het toenmalige college en met de tegenstem van één raadslid is destijds besloten de naam Dr. Kuyperlaan te gaan gebruiken. Klaarblijkelijk is er op enig moment iets fout gegaan met de opdracht tot het produceren van straatnaamborden, want de nu aanwezige borden vermelden de naam Dr. Kuijperlaan. De overige vastgestelde straatnamen Churchilllaan, Prof. Aalberselaan, Prof. Nolenslaan en Dr. Schaepmanlaan zijn foutloos overgenomen. De naam van Dr. Abraham Kuyper wordt echter niet op deze manier gespeld en ook in het raadsbesluit van 1948 is sprake van een ander spelling.

De HKV heeft vorige week het college van B&W verzocht om de huidige straatnaamborden te vervangen voor exemplaren waarop de juiste en historisch verantwoorde spelling Dr. Kuyperlaan wordt gebruikt. Daarbij realiseert de vereniging zich dat deze wijziging van adres, hoe klein die ook is, gevolgen zou kunnen hebben voor de bewoners van deze straat. De HKV wil zich hiervoor op voorhand excuseren, maar is van mening dat straatnamen in Teylingen correct dienen te worden weergegeven. “Als organisatie met geschiedkundig besef kan ze”, naar eigen zeggen, “niet meegegaan met handhaving van een eerder gemaakte fout”.