HLTsamen levert wel besparingen, maar nog geen verbeteringen op

TEYLINGEN, 4 november 2019 – Een evaluatie van de eerste 2,5 jaar van de ambtelijke fusie tussen Lisse, Hillegom en Teylingen laat een gemengd beeld zien. De kwaliteit van dienstverlening aan inwoners is niet verbeterd, maar wel gelijk gebleven. Daarentegen lijkt het financiële voordeel van 1,8 miljoen euro, dat het samenvoegen van de ambtenaren op moet leveren, te worden gehaald.

Dat blijkt uit een tussenevaluatie die bureau Berenschot van de werkorganisatie HLTsamen heeft gemaakt. Over de dienstverlening aan burgers en bedrijven schrijf Berenschot dat “gedurende het fusieproces en de eerste jaren er -voor zover bekend- geen grote brokken zijn gemaakt. De aan dienstverlening gestelde normen worden overwegend gerealiseerd. Opvallend is wel dat de gemeente Teylingen hogere klanttevredenheid kent dan Hillegom en Lisse; Lisse scoort overwegend juist lager.” Om aan de doelstelling van de fusie te voldoen moet de dienstverlening het komende jaar “de verwachtingen gaan overtreffen”.

Een groter probleem vormt de samenwerking tussen het gefuseerde ambtenarenapparaat en de drie gemeentebesturen. De ambtenaren hebben nu op één onderwerp te maken met drie verschillende wethouders die er vaak niet dezelfde ideeën op na houden. En omdat de gemeentebestuurders zoveel verschillende wensen hebben, komen de ambtenaren onder druk te staan. De ambtenaren ervaren dan ook een grote werkdruk.

Onvoldoende
Ook de samenwerking met de gemeenteraden vormt een probleem. De raadsleden van Teylingen en Hillegom geven de ambtenaren een onvoldoende als het gaat om besluitvormingsprocedures, de kwaliteit van de aangeleverde stukken en het op tijd leveren van die stukken. Daarbij zouden ambtenaren niet altijd meer bekend zijn met wat er leeft in de lokale samenleving.

Regio
Voordeel van de ambtelijke fusie is wel dat Hillegom, Lisse en Teylingen in de regio meer gewicht in de schaal leggen, als ze gezamenlijk optreden. Probleem is alleen dat het ontbreekt aan een gezamenlijke visie over wat de drie gemeenten met die invloed willen bereiken. “De gemeenten moeten voor zichzelf en zo veel mogelijk gedrieën(!) weten waar zij inhoudelijk heen willen”, zo schrijft Berenschot.

Ook de verschillen in de huishoudboekjes van de drie gemeenten vormen een zorgenpunt voor HTLsamen. Waar Hillegom en Teylingen er redelijk goed voorstaan, is de financiële situatie van Lisse minder rooskleurig. “Kan er blijvend worden geïnvesteerd in de (kwaliteit van de) organisatie, als één van de gemeenten daar mogelijk niet de middelen voor heeft?”, zo vraagt Berenschot zich af.

Tevreden
De Teylingse burgemeester Carla Breuer is bestuursvoorzitter van HLTsamen. “Wij zijn nog steeds tevreden met het besluit tot ambtelijke fusie in 2017″, zo laat ze in een reactie weten. “Er is in korte tijd hard gebouwd aan HLTsamen. Wij geloven in deze vorm van de ambtelijke fusieorganisatie met het behoud van identiteit van de drie afzonderlijke gemeenten. We zien ook wat er allemaal nog moet gebeuren: we gaan dan ook gezamenlijk aan de slag met de aanbevelingen in de tussenevaluatie.”