Horeca in Warmondse theekoepel mag weer open

WARMOND, 7 januari 2019 – Er komt toch weer kleinschalige horeca in de theekoepel in Park Groot Leerust in Warmond. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft besloten hier een omgevingsvergunning voor te verlenen. In 2016 en 2017 konden bezoekers ook al voor iets te drinken en een versnapering bij de theekoepel terecht.

Deze pilots leidden tot overwegend positieve reacties, bleek uit enquêtes onder bezoekers en omwonenden. Uit parkeeronderzoek bleek dat de horeca in de theekoepel ook niet leidde tot een toegenomen parkeerdrukte. Toch spande een omwonende in 2017 een rechtszaak aan tegen de eerder verleende omgevingsvergunning. Het besluit voor die vergunning werd door de rechtbank vernietigd. Het onderzoek naar voldoende parkeergelegenheid werd onvoldoende geacht.

Parkeerplaatsen
In juni 2018 is opnieuw vergunning aangevraagd voor kleinschalige horeca. Voor deze aanvraag heeft de aanvrager vijf parkeerplaatsen gehuurd bij jachthaven Cieco. Daarmee wordt voldaan aan de parkeernota van de gemeente. Daarnaast zijn er inmiddels ca. 14 nieuwe fietsparkeerplaatsen aangelegd. Hiermee zijn ook voldoende fietsparkeerplaatsen aanwezig. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft dan ook besloten de omgevingsvergunning voor kleinschalige horeca in de theekoepel in Park Groot Leerust in Warmond voor 10 jaar te verlenen. De intentie is de horecabestemming zoals die nu wordt aangevraagd, op te nemen in de herziening van het bestemmingsplan.

Schaatsen
De horeca-activiteiten mogen plaatsvinden van 1 april tot 1 oktober tussen 11:00 en 18:00 uur. Buiten deze periode mag bij winterse activiteiten, zoals schaatsen op natuurijs de horecagelegenheid ook open.  Het terras mag maximaal 60 m2 groot zijn en er mag geen versterkte muziek te horen zijn. Ook moet de geluidsoverlast worden beperkt bij de bevoorrading. De theekoepel moet ook beschikbaar blijven bij evenementen van de zeilvereniging.