Huttenbouwers park Rusthoff flink geschrokken na dreiging met aangifte

SASSENHEIM, 18 juni 2020 – Park Rusthoff waarschuwt om geen hutten te bouwen met hout uit de de houtwallen die in het park zijn aangelegd. De parkbeheerder waarschuwde een aantel 10-jarige jongens en dreigde met aangifte bij de politie. Ze waren volgens de vrijwilliger ‘professioneel bezig’ en droegen laarzen en werkhandschoenen.

Sinds drie à vier weken worden er op diverse locaties in het bosgedeelte van Park Rusthoff door groepen jongens hutten gebouwd en is hierdoor veel bestaande beplanting zwaar beschadigd en ook jonge aanplant vertrapt.

De hutten worden gebouwd van takken die zij weer halen uit de houtwallen die in het park zijn aangelegd en schuilplaatsen bieden voor onder andere egels, salamanders en padden. Ook insecten vinden er een onderkomen. Tevens zijn de houtwallen aangelegd om te voorkomen dat er met fietsen door en over de planten heen wordt gereden dus is het zeker niet bedoeld om de houtwallen af te breken om van de takken hutten te kunnen bouwen.

Een parkvrijwilliger, die samen met een ploeg vrijwilligers probeert om het park netjes te houden, heeft de jongens op hun gedrag aangesproken en gezegd om bij herhaling aangifte te doen bij de politie. Tevens is hen gezegd dat er blijvend gecontroleerd zal worden.

De jongens zijn hier behoorlijk van geschrokken en vervolgens durven zij het park niet meer in. “Dat is ook weer niet de bedoeling. Zij zijn altijd van harte welkom in het park om te spelen op het grote eiland en een bezoek te brengen aan de kinderboerderij”, aldus de beheerder van park Rusthoff.