BINNENKORT

Heeft u zelf onderwerpen waar aandacht aan moet worden besteed: Mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 
Dorpskern Warmond beschermd dorpsgezicht Afdrukken E-mail
Image
WARMOND, 21 december 2006 - De ministers van OCW en VROM hebben de dorpskern van Warmond aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De gemeente Teylingen is erg blij met deze waardering voor het bijzondere historische karakter van de Warmondse dorpskern. Deze aanwijzing heeft wel gevolgen voor de bouwactiviteiten in dit gebied.
In 2004 is de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (destijds geheten Rijksdienst voor de Monumentenzorg) gestart met de procedure tot het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht in Warmond. De aanwijzing van een beschermd dorpsgezicht Warmond is een erkenning van het bijzondere historische karakter van het gebied. De bedoeling van de aanwijzing is de historische karakteristieken te behouden en nadrukkelijk een plaats te geven in de toekomstige ontwikkelingen. Dit gebeurt door middel van het bestemmingsplan dat de gemeente als gevolg van de aanwijzing moet opstellen.
De aanwijzing heeft volgens de gemeente nadrukkelijk niet de bedoeling om de bestaande situatie te bevriezen of elke verandering tegen te houden. Ontwikkelingen zijn mogelijk als er maar rekening wordt gehouden met de bestaande historische karakteristieken. 

De gevolgen

De aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Warmond is sinds 15 december 2006 van kracht. De gemeente Teylingen moet nu voor dit gebied een beschermend bestemmingsplan vaststellen. Het plan is in voorbereiding en zal naar verwachting eind 2007 klaar zijn. Dit heeft gevolgen voor alle bouwvergunningsplichtige bouwactiviteiten, maar ook voor alle bouwvergunningvrije bouwactiviteiten die binnen het beschermd dorpsgezicht Warmond vallen (en dat is een groot gedeelte van de bebouwde kom van Warmond). De gevolgen vanaf 15 december 2006 zijn:
•    Alle bouwvergunningvrije activiteiten die binnen het beschermd dorpsgezicht Warmond vallen zijn licht bouwvergunningsplichtig.
•    Alle lichte en reguliere bouwaanvragen die binnen het beschermd dorpsgezicht Warmond vallen moeten worden aangehouden, totdat er een beschermend bestemmingsplan is vastgesteld.
•    Voor het gedeeltelijk of geheel slopen van bouwwerken die binnen het beschermd dorpsgezicht Warmond vallen is een sloopvergunning vereist.

Op een plattegrond is aangegeven welke gedeelte van Warmond binnen het beschermd dorpsgezicht valt. De aanhouding van de bouwaanvragen kan alleen doorbroken worden met goedkeuring van de provincie en als het niet in strijd is met het beschermend bestemmingsplan dat in voorbereiding is.

 
< Vorige   Volgende >

ADVERTENTIE

Weekdeals (468x60)
 
 

AGENDA

 

ENQUÊTE

Hoe moet het nieuwe college van B&W onder leiding van de VVD eruit gaan zien?
 
 

Copyright © 2005 - 2014 Stichting De Teyding | Logo en site design: Briggs