BINNENKORT

Heeft u zelf onderwerpen waar aandacht aan moet worden besteed: Mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 
Nieuw hondenbeleid in Teylingen Afdrukken E-mail

TEYLINGEN, 20 november 2008 (update) - Teylingen heeft een nieuw hondenbeleid. Burgemeester en wethouders hebben het nieuwe concept-hondenbeleid op 18 november vastgesteld. Na een inspraakprocedure stelt het college van B en W het hondenbeleid definitief vast. In december is er in elk dorp een informatie-avond over het nieuwe beleid.

Handhaving
In de eerste maand na het vaststellen van het nieuwe beleid zullen de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) hondenbezitters informeren over de regels. Indien die worden overtreden, zullen de BOA's waarschuwen. Vanaf de tweede maand maken ze direct een proces verbaal op.

 

Opruimplicht

In het hondenbeleid is opgenomen dat er een opruimplicht voor hondenpoep geldt voor de gehele gemeente Teylingen. Buiten de bebouwde kom geldt de opruimplicht voor het gedeelte van de weg dat (ook) bestemd is voor voetgangers. De boete voor niet-opgeruimde hondenpoep is 90 euro. 

De gemeente verstrekt hondenpoepzakjes via de milieustraten, het gemeentekantoor en het bestuurscentrum. Wie een hond uitlaat, is verplicht iets bij zich te dragen waarmee hondenpoep kan worden opgeruimd. Wie dat niet heeft, maakt kans op een boete van 60 euro.

Aanlijnplicht

Binnen de bebouwde kom van Teylingen moeten honden zijn aangelijnd. Op overtreding van de aanlijnplicht staat een boete van 60 euro. Kinderspeelplaatsen, speelweides, zandbakken en dergelijke zijn verboden terrein voor honden. Wie daar toch de hond uitlaat en wordt betrapt, dient 90 euro te betalen.


Losloopplaatsen

Honden hoeven niet aan de lijn op de zogenoemde losloopplaatsen. Samen met het Platform Hondenvrienden Teylingen zijn de bestaande losloopgebieden geïnventariseerd en beoordeeld. Ook is er gekeken of het mogelijk is om nieuwe losloopplaatsen aan te wijzen. In totaal zijn vijf nieuwe losloopplaatsen gecreëerd en twee bestaande losloopplaatsen zijn aangepast.


Vier losloopplaatsen zijn opgeheven. Twee hiervan (Essenrode en Oosthoutpark in Voorhout) zijn niet meer in gebruik vanwege een herinrichting van het gebied. De derde (Spoorlaan in Voorhout) ligt in het buitengebied waar geen aanlijnplicht geldt. De vierde (bij het parkeerterrein in het Sassenheimse Sportpark de Roodemolen) acht de gemeente niet langer veilig als losloopplaats, omdat de groenstrook ook als parkeerplaats wordt gebruikt.

Binnen de gemeentegrenzen heeft het college vijftien losloopplaatsen aangewezen. Voor alle losloopplaatsen geldt een opruimplicht. U vindt de losloopplaatsen op de volgende locaties:

Sassenheim:
- Hofstraweg
- IJsbaan
- Jacobapad (bij de Horsten)

- Oude zwembad (Willem Warnaarlaan)

- Vijfmeiweg

Voorhout:

- Boekenburglaan
- Chopinlaan
- Componistenlaan
- Groenstroken rond sport- en recreatiepark Elsgeest 

- Meidoornrode/Beukenrode

- Park Overbosch

- Schoutenlaan

- Wilgenhorstpark


Warmond:

- Ganzewei

- Koudenhoorn (van 1 oktober tot 1 maart mogen honden op heel Koudenhoorn loslopen met uitzondering van: het stiltegebied, het strand in de periode van 1 maart tot 1 oktober en de strook tussen de moestuinvereniging en De Leede.)

 

Informatiebijeenkomsten
In elk dorp is een informatie-avond (20.00-22.00 uur) waarbij geïnteresseerden vragen kunnen stellen en belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De avonden zijn op:

- 9 december (gemeentekantoor Sassenheim)

- 10 december (Het Trefpunt Warmond)

- 11 december (bestuurscentrum Voorhout)

 

Inspraak

Belanghebbenden kunnen een zienswijze op dit beleid indienen van 27 november 2008 tot en met 7 januari 2009. Schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 149, 2215 ZJ in Voorhout. Mondeling kan ook bij mw. B.A. Konings via 0252 - 783 300.

De stukken zijn te vinden op via de gemeentelijke website. Ook liggen de stukken ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor aan de Wilhelminalaan 25 in Sassenheim.

 
< Vorige   Volgende >

ADVERTENTIE

Weekdeals (468x60)
 
 

ENQUÊTE

Voorhoutse Herenstraat autovrij van de Kerkweg tot aan parkeergarage Plus?
 
 

Copyright © 2005 - 2014 Stichting De Teyding | Logo en site design: Briggs