BINNENKORT

Heeft u zelf onderwerpen waar aandacht aan moet worden besteed: Mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 
Zeven lintjes in Teylingen Afdrukken E-mail
ImageTEYLINGEN, 26 april 2016 - Vandaag kregen 7  inwoners van de gemeente Teylingen een koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag 2016. De lintjes gingen naar Lenie Boere – van Rooijen, Bert Pilaszek, Cok van Steijn, Ria van der Lans – Molenkamp, John van der Lans en Ton Koster uit Voorhout en Luuk van der Zon uit Sassenheim. Bekijk de fotoreportage. (Foto's Henk Keijzer)

De volgende inwoners werden onderscheiden door burgeneester Breuer:

Mevrouw H.J.M. (Lenie) Boere – van Rooijen (68) - Voorhout
Al meer dan 25 jaar is mevrouw Boere vrijwilliger binnen de R.K. Geloofsgemeenschap in Voorhout, parochiekern St. Bartholomeus. Zij was hier o.a. betrokken bij het jongerenpastoraat, is coördinator van het parochieblad, verzorgt de bloemversiering van de Mariakapel en verkoopt al 9 jaar lang oliebollen op de jaarlijkse kerstmarkt in Voorhout, ten behoeve van de kerk.
Ook bracht zij van 1996 tot 2008 patiënten die in het ziekenhuis lagen naar de interne kerkdiensten aldaar.
Sinds 2007 werkt mevrouw Boere als vrijwilliger in het Hospice Duin- en Bollenstreek, waar ze samen met de verpleegkundigen mensen verzorgt die in de laatste fase van hun leven zijn. Zij zorgt o.a. voor het eten, wast de mensen, masseert hun handen en biedt een luisterend oor aan zowel de gasten als hun familie. Wat haar hierbij kenmerkt is dat ze altijd rustig aanwezig is, maar daarbij wel feilloos in de gaten heeft wat ze voor de gasten en de familie kan betekenen.
Verder is mevrouw Boere sinds 1990 actief als vrijwilliger van de Teylingen Ondernemersvereniging (voorheen winkeliersvereniging Voorhout). Zij was bestuurslid, notuleerde vergaderingen, verzorgde de bloemen en attenties bij o.a. openingen en bij afscheid van overledenen en was de stuwende kracht bij de Sinterklaasintocht. Ze verricht nog steeds veel hand- en spandiensten voor de Ondernemersvereniging.
Ten slotte was mevrouw Boere van 1977 tot 1989 lid van de ouderraad van de toenmalige Don Bosco Mavo in Sassenheim.
Mevrouw Boere is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.M. (Bert) Pilaszek (63) – Voorhout
De heer Pilaszek heeft in 1992, samen met anderen, het initiatief genomen tot de heroprichting van Handbalvereniging Foreholte in Voorhout na haar faillissement. Hij bracht een nieuwe bestuursstructuur aan, schreef een sponsorplan en voerde dat uit, loste de schuldsanering met de toenmalige gemeente Voorhout op en onderhandelde met het Nederlandse Handbal Verbond om te komen tot een competitiestart. Hij is bijna 10 jaar voorzitter geweest van de vereniging, die onder zijn leiding weer tot bloei kwam. De heer Pilaszek is inmiddels Erelid van de Handbalvereniging en verricht nog steeds allerlei hand- en spandiensten.
Verder is de heer Pilaszek mede-initiator van het festival SportParkPop, dat jaarlijks wordt gehouden op Koningsdag in Voorhout. Sinds de start is hij voorzitter, penningmeester, inkoper en sponsorwerver van het evenement, dat inmiddels niet meer weg te denken is uit de Voorhoutse evenementenkalender.
Sinds 2011 is decorandus voorzitter van de Stichting Kinderboerderij De Klaprooshof.
In deze rol zet hij zich in voor het voortbestaan van de kinderboerderij, die in 2011 door de gemeente in beheer van inwoners werd gegeven. Mede door zijn inzet werden er fondsen geworven voor het verbeteren en verfraaien van deze echte buurtboerderij. Ook houdt hij zich, samen met zo’n 30 vrijwilligers, bezig met het verzorgen van de dieren en de gebouwen en het onderhoud van de tuin, het weiland en de pluktuin.
Ook organiseert de heer Pilaszek al 12 jaar het golftoernooi Voorhouts Open, dat is opgezet om ondernemers in voornamelijk Voorhout tijdens een gezellige dag te laten netwerken.
Ten slotte is decorandus actief voor de Zonnebloem, district Voorhout, waar hij vaste kok is van het Valentijnsdiner voor gasten van de Zonnebloem, en verricht hij ook regelmatig hand- en spandiensten bij Schietvereniging St. Hubertus in Voorhout.
In 2014 ontving de heer Pilaszek de Vrijwilligersprijs van de Gemeente Teylingen.
De heer Pilaszek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer C.L.J.M. (Cok) van Steijn (62) - Voorhout
De heer Van Steijn is ruim 15 jaar bestuurslid van de Historische Kring Voorhout. Sinds maart vorig jaar is hij voorzitter. Hij houdt dorpswandelingen, lezingen en voordrachten in basisscholen (naar aanleiding van een speciale lesbrief die hij mede zelf heeft vormgegeven) en tijdens bijeenkomsten van ouderen. Hij is initiatiefnemer en organisator van de Voorhoutse restauratieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming en organisatie van de tentoonstelling “De Tweede Wereldoorlog in 25 Voorhoutse Voorwerpen”, een tentoonstelling die heeft plaatsgevonden in het kader van de herdenking van 70 jaar vrijheid, en die een groot succes is geworden.
Binnen de R.K. Geloofsgemeenschap in Voorhout is de heer Van Steijn al 10 jaar actief lid van de Dragersvereniging St. Barbara. Vanuit de kerk draagt hij overleden medeparochianen naar hun laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof in Voorhout.
Tussen 1980 en 2000 is de heer Van Steijn bestuurslid en ook voorzitter geweest van de Land- en Tuinbouwbond, afdeling Voorhout, een belangenbehartigingsorganisatie van de boeren.
Ook is het door hem opgebouwde bloemen- en bollenbedrijf gecertificeerd leerbedrijf geweest, waarmee hij zijn kennis en vaardigheden beschikbaar heeft gesteld aan het onderwijs. Veel leerlingen van de vmbo-tuinbouwschool uit Rijnsburg en Aalsmeer vonden bij hem een stageplek. In 2015 bestond zijn bedrijf 40 jaar.
Ten slotte is de heer Van Steijn vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Bokken, stelt hij vaak bloemen beschikbaar voor de Oranjevereniging, draag hij jaarlijks bij aan kerkenveilingen ten behoeve van de Bartholomeuskerk en voetbalvereniging Foreholte.
De heer Van Steijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.J.T. (Ria) van der Lans – Molenkamp (77) – Voorhout
Mevrouw Van der Lans is al ruim 50 jaar vrijwilliger binnen de R.K. Geloofsgemeenschap in Voorhout, parochiekern St. Bartholomeus. Zij is lid van het dameskoor en van het zgn. rouw- en trouwkoor. Ook maakt zij al 50 jaar in een maandelijkse beurt, samen met anderen, de kerk schoon en poetst zij het koper en zilver. Ook de zoon van mevrouw Van der Lans is als vrijwilliger actief binnen de parochie. Het is heel uniek dat moeder en zoon zich zo inzetten als vrijwilliger voor de parochie.
Vanaf het begin in 2009 is mevrouw Van der Lans actief als vrijwilliger bij de Voedselbank Teylingen, in het uitdeelpunt Voorhout. Zij zorgt dan samen met de andere vrijwilligers, in wisseldiensten, voor het uitdelen van de pakketten aan de Voorhoutse klanten op de donderdagen. Zij doet haar werk met enthousiasme en zonder vooroordelen.
Ten slotte was mevrouw Van der Lans van 1997 tot 2002 vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Voorhout. Bij de uitjes reed zij de gasten in de rolstoel, ze assisteerde bij diverse bijeenkomsten van de Zonnebloem en bezocht ook gasten aan huis.
Mevrouw Van der Lans  is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.A.M. (John) van der Lans (51) - Voorhout
De heer Van der Lans is al ruim 25 jaar verbonden als vrijwilliger aan de R.K. Geloofsgemeenschap in Voorhout, parochiekern St. Bartholomeus. Tot 2014 was hij coördinator van de kindernevendienst en verder is hij thans lid van de bestuurscommissie Pastoraal, is hij lid van het Middenkoor, de diaconale jongerengroep M25 en is hij coördinator van de cantores en lectoren. Tevens is hij het aanspreekpunt voor dirigenten en organisten. De heer Van der Lans is, net als zijn moeder, vrijwel dagelijks actief voor de parochie.
In zijn dagelijks werk als leerkracht van de Antoniusschool in Voorhout levert hij als deskundig en betrokken leerkracht, bouwcoördinator, ICT specialist en MT-lid een belangrijke bijdrage aan de school. De heer Van der Lans heeft samen met een collega de 1e Koningsspelen opgezet, waarbij de Antoniusschool de 1e prijs heeft gewonnen van de Provincie.
De heer Van der Lans zet zich in voor de verbinding tussen school en kerk en denkt en handelt hierin creatief mee bij het organiseren van kerkelijke feesten binnen het onderwijs.
De heer Van der Lans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.G. (Ton) Koster (61) – Voorhout
De heer Koster is al meer dan 36 jaar vrijwilliger bij de Oranjevereniging Voorhout. Hij is uitvoerder en verantwoordelijke van diverse activiteiten, zoals de kindervrijmarkt tijdens Koningsdag, sectiehoofd bij het luchtkussenfestival, regelaar tijdens het corso en medeorganisator van diverse activiteiten tijdens de feestweek in Voorhout. De heer Koster is altijd bereid zijn handen uit de mouwen te steken en mee te helpen met opruimen totdat alles weer op orde is na afloop van de activiteiten. Sinds 2011 is hij bestuurslid van de Oranjevereniging, verantwoordelijk voor algemene zaken.
Verder is de heer Koster al ruim 30 jaar actief bij Scouting Boerhaavegroep in Voorhout. Als stichtingsvoorzitter is hij zeer betrokken geweest bij de bouw van het nieuwe clubhuis, 10 jaar geleden. Dit was een zeer intensieve periode, waarin hij wekelijks overleg voerde en dagelijks de bouw aanstuurde. Thans is hij verantwoordelijk voor het goed onderhouden van het gebouw. In 2014 ontving de heer Koster reeds de Zilveren Barensteel van de gemeente voor zijn inzet bij de Stichting Scouting Boerhaave groep Voorhout.
Tenslotte is de heer Koster sinds 2012 vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van het Overbosch Voorhout, waar hij zich bezighoudt met onderhouds- en opruimwerkzaamheden. Ook is hij actief als technisch adviseur bij het jaarlijkse kunstevenement aldaar.
De heer Koster is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer L.P.M. (Luuk) van der Zon (59) - Sassenheim
De heer Van der Zon zet zich al sinds 1972 in als vrijwilliger voor Voetbalvereniging UDO in Oegstgeest. Zo was hij lid, secretaris en voorzitter van de jeugdcommissie; lid, penningmeester en voorzitter van de vereniging. Thans zet hij zich onder meer in voor het UDO winkeltje, het inzamelen van oud papier (een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging) en het koken van maaltijden tijdens jeugdkampen.
Sinds 2005 is de heer Van der Zon actief lid en penningmeester van de Rotaryclub Oegstgeest. Ook is hij medebestuurslid van de binnen de Rotary opgerichte Stichting H2O-4-Charity, die fondsen werft voor projecten die met water te maken hebben.
Tenslotte is de heer Van der Zon sinds 2008 bestuurslid (penningmeester) van de Oranjevereniging in Oegstgeest. Hij was o.a. de bedenker van het deelvergunningensysteem, waardoor kinderen sinds 2012 weer aan bod komen op de Oegstgeester kindervrijmarkt op 5 mei.
De heer Van der Zon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn decoratie uit handen van de burgemeester van Oegstgeest.

 
< Vorige   Volgende >

ADVERTENTIE

Weekdeals (468x60)
 
 

ENQUÊTE

Op welke partij stem je 21 maart?
 
 

Copyright © 2005 - 2014 Stichting De Teyding | Logo en site design: Briggs