BINNENKORT

Heeft u zelf onderwerpen waar aandacht aan moet worden besteed: Mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 
Raad buigt zich over gemeentebegroting waarin de lokale lasten nagenoeg gelijk blijven Afdrukken E-mail
TEYLINGEN, 3 november 2016 - Het college van B&W wil de onroerendezaakbelasting met een stijging van 0,8% aanpassen aan de inflatie. De andere lokale lasten zouden gelijk moeten blijven. Het rioolrecht wordt evenals voorgaande jaren weliswaar met € 3,- verhoogd, maar daartegenover staat een verlaging van de afvalstoffenheffing met een zelfde bedrag. De plannen staan in de gemeentebegroting 2017 -2020 waar de gemeenteraad zich donderdagavond over buigt.


In de begroting die het college van Teylingen voor de raad neerlegt, zijn de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren met elkaar in balans. In 2017 geeft de gemeente Teylingen naar schatting € 88,7 miljoen uit. Dat is wel een behoorlijke stijging. Dit jaar gaat het nog om een bedrag van ruim 62 miljoen. De algemene reserve bedraagt vanaf 1 januari 2017 € 61,4 miljoen. “Dat is riant voor een gemeente van onze omvang. Het geeft ruimte om tegenslagen op te vangen”, aldus wethouder financiën Kees van Velzen.

Hulp
Een groot deel van het gemeentebudget, € 35,4 miljoen, gaat naar het sociaal domein, waar onder meer (jeugd)hulp en ondersteuning onder vallen. De gemeente werkt toe naar een nieuwe, innovatieve manier van werken op deze terreinen. Er wordt meer maatwerk geleverd en de focus ligt op preventie. De sociale wijkteams die in Warmond en Voorhout zijn opgezet als pilot, zijn hier een voorbeeld van. Het lukt de gemeente om haar nieuwe taken in het sociaal domein uit te voeren binnen het budget, ondanks de bezuinigingen die het rijk heeft doorgevoerd. Omdat minder inwoners dan verwacht hulp en ondersteuning aanvragen, blijft er zelfs geld over. Dit brengt de gemeente onder de aandacht, zodat iedere inwoner de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Investeringen
De gemeente investeert de komende jaren flink in de drie dorpen. Aan ruimte, wonen, mobiliteit en duurzaamheid geeft Teylingen € 23,6 miljoen uit. Voor de uitbreiding van sport- en recreatiepark Elsgeest in Voorhout wil het college €1,69 miljoen extra uittrekken. “Dat is onder meer nodig voor de aankoop van gronden, aanleg van een kunstgrasveld en aanplant van bomen en groen. Zo houdt het park zijn eigen karakter en wordt het goed ingepast in de omgeving”, legt wethouder Bas Brekelmans uit. De raad krijgt hierover in een later stadium een voorstel.

Herinrichtingen
Ook staan er herinrichtingen van wegen op de planning. Daarbij kijkt de gemeente niet alleen naar de weg zelf, maar naar het totaalplaatje: riolering, parkeren, veiligheid en groen worden in één keer aangepakt. Daarover kunnen inwoners meepraten. Voorbeeld van zo’n herinrichting is de St Antoniuslaan (Sassenheim), waar de schoolomgeving veiliger wordt ingericht voor fietsers en voetgangers. Hiervoor moeten wel, net als bij de al lopende renovatie van de Wasbeekerlaan, tientallen bomen het veld ruimen. Ook op de Herenweg in Warmond wil de gemeente verkeersmaatregelen nemen. Wethouder van Velzen had hier al vier scenario's voor uitgewerkt, maar de gemeenteraad besloot vorige week al dat de inwoners van Warmond zich over de herinrichting moeten kunnen uitspreken, zonder vast te zitten aan voorgekookte plannen.

Duurzaamheid
Begin 2016 heeft de raad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Teylingen wil deze plannen samen met inwoners en ondernemers uitvoeren. Zo wil ze bedrijven en instellingen stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. De 1702 exemplaren op De Tulp, De Korf en Wasbeek zijn daarvan een geslaagd voorbeeld. De gemeente let erop dat ze groen inkoopt en heeft geld uitgetrokken om de panden die ze bezit te verduurzamen. Een voorbeeld is de verbouwing van het bestuurscentrum in Voorhout.
Ook via een betere afvalscheiding wil Teylingen bijdragen aan een beter milieu. Het rijk eist dat gemeenten minder restafval overhouden. Om aan deze eis te voldoen, wil Teylingen omgekeerd gaan inzamelen. Daarbij brengen inwoners restafval naar een container, terwijl plastic, gft, blik drinkpakken en oud papier worden opgehaald. De raad besluit hier nog over.

Samenwerking
Hillegom, Lisse en Teylingen fuseren vanaf januari 2017. Zo ontstaat een sterke organisatie, die beter berekend is op haar taken en inwoners meer van dienst kunnen zijn. De drie gemeenten houden hun eigen raad, hun burgemeester en wethouders en hun gemeentehuis. “Praktisch gezien verandert er dus niet veel voor inwoners, al kan bij een functie een ander gezicht gaan horen. Als het goed is, merken Teylingers straks wel dat de dienstverlening naar een nog hoger niveau is gebracht”, stelt burgemeester Carla Breuer.

 
< Vorige   Volgende >

ADVERTENTIE

Weekdeals (468x60)
 
 

AGENDA

 

ENQUÊTE

Hoe moet het nieuwe college van B&W onder leiding van de VVD eruit gaan zien?
 
 

Copyright © 2005 - 2014 Stichting De Teyding | Logo en site design: Briggs