BINNENKORT

Heeft u zelf onderwerpen waar aandacht aan moet worden besteed: Mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 
Wethouder wil ondanks weerstand door met ondernemersfonds Afdrukken E-mail
ImageTEYLINGEN, 1 november 2017 – Het is geen eenvoudige proefperiode geweest voor het Ondernemersfonds Teylingen (OFT). Tussen voor- en tegenstanders van het OFT is er verdeeldheid en weerstand. De dorpscentra maakten wel gebruik van de mogelijkheden van het fonds, maar voor de bedrijventerreinen zijn helemaal geen plannen ontwikkeld. Wethouder Brekelmans wil in een andere opzet met Teylingenbrede initiatieven en een lagere bijdrage doorgaan met het OFT. Daarbij wordt de retributieregeling afgeschaft. Hiervoor moeten ook agrarische bedrijven, zorgleveranciers en de gemeente meebetalen.

Weinig plannen
Het geld dat met WOZ verhoging van winkels, bedrijfspanden en andere niet-woningen staat na twee jaar voor de helft (300.000 euro) nog op de bank. Een deel van de OFT plannen die moesten zorgen voor versterking van het ondernemersklimaat betrof een voortzetting van eerdere activiteiten, die nu onder de noemer van het ondernemersfonds konden worden uitgevoerd. Financiering via het fonds heeft wel de free-rider problematiek opgelost (ondernemers die niet meebetalen maar wel profiteren van gezamenlijke initiatieven).

In Warmond is een website 'Warmond aan de Kaag' gebouwd. Inhoudelijk bevat de website vooral informatie vanuit de winkelkern en toeristische sector. De handels- en industriebedrijven zijn op die website niet terug te vinden. De kosten voor deze site waren 26.000 euro in 2016. Het OFT gaf verder in 2016 30.000 euro uit aan stichting Citymanagement Teylingen, 27.000 euro voor kerstverlichting in Voorhout, 18.000 euro voor kerstverlichting en bloembakken in Sassenheim en 5000 euro voor Sportcafé Teylingen.

Op bedrijventerreinen zorgde volgens de evaluatie van het OFT de beperkte animo en het negatieve klimaat (niet willen bijdragen aan het succes van het ondernemersfonds) ervoor dat ideeën van individuele ondernemers niet van de grond kwamen.

Evaluatie verstoord
De gemeenteraad heeft vooraf gevraagd om een evaluatie van het OFT voor het einde van de proefperiode. Hiervoor is een evaluatiecommissie met daarin Dennis van der Voort (OFT), Cees Bos (VOT) en René Vos (TOV) aan het werk gegaan.

De evaluatiecommissie heeft in september een enquête uitgestuurd. Deze is volgens de commissie verstoord voor een eenmansactie door een VOT-woordvoerder die een brief heeft verspreid onder met name VOT-aanhangers in een poging de resultaten te beïnvloeden: “Deze actie (…) ondermijnde direct de betrouwbaarheid van de enquêteresultaten, waarmee deze effectief geen nut meer hadden. (…) In totaal zijn 222 volledig ingevulde enquêtes ontvangen. Het enquêtebureau kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid duiden dat in 109 gevallen alle antwoorden op de meest negatieve wijze zijn ingevuld”, schrijft de commissie.

Uit de enquête blijkt dat 77% vindt dat de doelen van het OFT onvoldoende bereikt zijn. Zonder de enquêtes die volledig negatief werden ingevuld is dit 56%.

Commissie en wethouder willen doorgaan
De wethouder heeft dit jaar opgetreden als bemiddelaar opgetreden tussen bestuursleden van het OFT, TOV en de VOT. Hier werd volgens Brekelmans geconcludeerd dat een nieuw model voor het ondernemersfonds op meer draagvlak kan rekenen als dat rekening houdt met de kritiekpunten van de tegenstanders, de knelpunten in de uitvoering aanpakt en gebaseerd is op een heldere visie. De VOT is echter nog steeds tegen een ondernemersfonds.

“Ondanks dat niet iedereen zich zal kunnen vinden in dit model (…) draagt het meer bij aan de economie dan doorgaan op de huidige weg of geheel stoppen met het fonds”, schrijft Brekelmans.

De politieke keuze om met elf gebieden en sectoren te gaan werken met een retributieregeling voor agrariërs, zorg en de gemeente blijkt volgende de evaluatiecommissie een onderstandige keuze. Het OFT moet meer aandacht besteden aan nieuwe Teylingenbrede initiatieven, die de kernen overstijgen.

“Verdeeldheid, weerstand en rechtszaken hebben niets bijgedragen in de afgelopen 2 jaar. Constructief en respectvol samenwerken is de enige manier”, schrijft de commissie die om die reden 10.000 euro beschikbaar stellen aan de VOT-achterban als tegemoetkoming voor de door hen gemaakte juridische kosten.

Bijdrage omlaag
De huidige bijdrage per 100.000 euro WOZ waarde van niet-woningen kan omlaag van 50 euro naar 25 euro vanaf 2021. In de periode van 2018-2020 is maar 12,50 euro bijdrage nodig verdeeld over eigenaren (55%) en gebruikers (45%) van niet-woningen. Dit kan omdat er over de jaren 2016 en 2017 nog een overschot van zo'n 300.000 euro op de bank staat.

De retributieregeling, die er voor zorgt dat agrariërs, de zorg en de gemeente niet hoefden mee te betalen aan het ondernemersfonds, bleek “inefficiënt, bureaucratisch en in zijn totaliteit onwerkbaar.” De gemeente mag in verband met de privacy geen gegevens van de betalers overdragen aan het OFT. Ook bleken agrarische bedrijven niet eenduidig in de belastingsystemen te staan.

Het plan om in gewijzigde vorm door te gaan met het OFT wordt op 15 november in de raadscommissie Bestuuur, Financiën en Toerisme besproken.


 
< Vorige   Volgende >

ADVERTENTIE

Weekdeals (468x60)
 
 

ENQUÊTE

Op welke partij stem je 21 maart?
 
 

Copyright © 2005 - 2014 Stichting De Teyding | Logo en site design: Briggs