BINNENKORT

Heeft u zelf onderwerpen waar aandacht aan moet worden besteed: Mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 
Lastige uitwedstrijd voor gemeente Teylingen Afdrukken E-mail
ImageTEYLINGEN, 23 januari 2018 - De gemeente Teylingen speelde dinsdagavond een lastige uitwedstrijd in Leiden. In het bomvolle Kerkelijk centrum de Regenboog in de Merenwijk hadden zich zo'n 150 belangstellenden verzameld om te horen wat de gemeente Teylingen van plan is met De Kagerzoom.  En het leek erop dat de, vooral Leidse, aanwezigen niet zaten te wachten op de recreatieve impuls die Teylingen voor het waterrijke natuurgebied gebied tussen Warmond en Leiden in petto heeft.

De provincie Zuid-Holland heeft De Kagerzoom overgedragen aan de gemeente Teylingen met de opdracht het gebied aantrekkelijker te maken voor kort of langer recreatief verblijf. Daarnaast moet het onderdeel uit gaan maken van het groene routenetwerk in en om Leiden. Daar komt vanuit de provincie en de regio een behoorlijke financiële bijdrage voor beschikbaar. De gemeente Teylingen stond voor de vraag hoe dat te doen samen met de vele belanghebbenden uit het gebied èn met respect voor de rust, ruimte en de natuur. Wethouder Kees van Velzen geeft dat ook aan in het voorwoord van het plan dat dinsdagavond werd gepresenteerd.

Belanghebbenden
Zoals bij eerdere van dergelijke projecten in Teylingen blijkt het moeilijk om meer recreatie te verenigen met de wensen van de omwonenden en belanghebbenden. Omwonenden willen vooral dat de natuurlijke waarden en de rust gehandhaafd blijven. De gemeente heeft geprobeerd daar met een geselecteerd aantal omwonenden, gebruikers en belanghebbenden handen en voeten aan te geven. Door berichtgeving op De Teyding werd maandag al duidelijk dat daarbij belangengroeperingen buiten spel waren gebleven en dat omwonenden die bij het proces betrokken zouden worden niets meer van de gemeente hadden gehoord. De omwonenden maakten meteen aan het begin van de avond ook duidelijk dat ze zich slecht geïnformeerd voelden. De gemeente had via advertenties en persberichten de informatieavond wel naar buiten gebracht, maar de Merenwijkbewoners hadden liever een brief in de bus gehad. De PvdA Teylingen bracht dinsdagavond ook raadsvragen naar buiten over het feit dat niet alle belanghebbenden bij het project zijn gehoord.

Wethouder Kees van Velzen liet weten zich bewust te zijn van de kritiek over het gebrek aan communicatie. "Maar dit is dan de avond waarop wij u laten zien wat de verbeelding is van alles wat de betrokkenen de afgelopen tijd hebben bedacht" In die verbeelding worden mens en en dier niet langer van elkaar gescheiden. Door het weghalen van hekken krijgen de koeien toegang tot de wandel- en fietspaden in het gebied. Er komen ook meer onverharde paden om het natuurgevoel voor de wandelaars te versterken. Op het schiereiland Tengnagel moet de bebossing langzaam plaatsmaken voor rietlanden. En een uitkijktoren moet daar een baken gaan vormen voor de watersporters.

Image
Zowel plenair als in groepssessies kwamen er op- en aanmerkingen op onderdelen van het plan. Een verlaging van de dijk in De Kagerzoom kan niet op enthousiasme rekenen van de mensen die langs die dijk wonen. De loslopende koeien in combinatie met hardlopers en fietsers zagen veel mensen ook niet zitten. En hoe moet het dan met wandelaars met loslopende honden die van het gebied gebruik maken? Maar de belangrijkste vraag bleef eigenlijk; waarop stoelt de behoefte voor een herinrichting van De Kagerzoom? Nicky Struijker Boudier, die de avond voorzat, verwoorde dat als "Er was blijkbaar een pot geld en nu is er iets tot stand gekomen".

Tegenstrijdigheid
Een van de jonge bezoekers zag dat ook als de grote tegenstrijdigheid in het hele plan. "Uit de enquete onder de gebruikers van het gebied kwam naar voren dat vooral de rust en ruimte belangrijk worden gevonden, maar in het plan wat er nu ligt zijn allemaal toeters en bellen opgenomen om recreanten te trekken." De constatering leverde een fors applaus op uit de zaal. Projectleider Bart van Dijk bracht daar tegenin dat door de aanleg van meer paden er minder kans is dat mensen elkaar tegen het lijf lopen. Maar het enige dat de vragensteller in de plannen hoorde terugkomen was de belofte van de gemeente om subsidie uit te geven.

Andere omwonenden waren juist wel weer blij met de ontwikkeling van De Kagerzoom, "omdat anders het risico zou bestaan dat het gebied ten prooi zou vallen aan asfalt". Een beeld dat ook op de nodige bijval kon rekenen.

Slotstand
Al met al leek het er niet op dat de gemeente Teylingen aan het eind van de avond een overwinning op het scorebord kon optekenen. De gemeente deed nog wel de toezegging alsnog met belanghebbenden als de Stichting Platform Hondenvrienden in gesprek te gaan. Alle input die op de avond is ingebracht wordt ook meegenomen. En daarnaast kan er tot half februari nog op de plannen worden gereageerd. Eén ding heeft de gemeente Teylingen volgens een bewoner van de Merenwijk wel voor elkaar gekregen: "De Merenwijkers zijn eindelijk weer eens eensgezind."
 
< Vorige   Volgende >

ADVERTENTIE

Weekdeals (468x60)
 
 

AGENDA

 

ENQUÊTE

Hoe moet het nieuwe college van B&W onder leiding van de VVD eruit gaan zien?
 
 

Copyright © 2005 - 2014 Stichting De Teyding | Logo en site design: Briggs