BINNENKORT

Heeft u zelf onderwerpen waar aandacht aan moet worden besteed: Mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 
Verziekte verhoudingen en weglekkend geld bij Vooruitgang Afdrukken E-mail
TEYLINGEN, 13 februari 2018 - De verhouding tussen directeur Steven Schrader van Vooruitgang en de Raad van Commissarissen (RvC) van de Woonstichting is de afgelopen jaren zodanig verslechterd, dat er uiteindelijk sprake was van een onwerkbare situatie. Schrader zou moeite hebben met tegenspraak. En geld dat bedoeld was voor sociale woningbouw lekte weg naar grondaankopen en de bouw van Sassembourg in Sassenheim. Dit beeld komt naar voren uit twee brieven van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) die PvdA-raadslid Joost van Doesburg boven water heeft gekregen. De spanningen leidde uiteindelijk tot het opstappen van de volledige RvC begin december en de ondertoezichtstelling van Vooruitgang.

Volgens de Aw was er al jaren sprake van een verschil van inzicht russen Schrader en de RvC over de manier van besturen. De directeur vond dat de RvC te weinig afstand hield van de dagelijkse gang van zaken binnen Vooruitgang. De raad bemoeide zich actief met het beleid van de woonstichting. De RvC had juist bedenkingen bij het functioneren van Schrader. Daarom heeft de raad Schrader in 2016 een verbetertraject aangeboden ten aanzien van zijn houding en gedrag. De Aw herkende dit probleem bij de evaluatie van het project Sassembourg. Volgens de Aw was er daarbij sprake van een gebrek aan reflectie, waarbij de oorzaken van problemen bij anderen werden gelegd en vooral de positieve uitkomsten van het project werden belicht. Daarnaast herkende de Aw zich in de klacht van de RvC dat de directeur moeite heeft met tegenspraak.

Verbeterplan
De Rvc vond ook dat het ondernemingsplan van Vooruitgang niet actueel was en dat het te weinig ging over volkshuisvesting en soberheid. De Aw had in 2015 en 2016 ook al haar zorgen geuit over deze punten. Geld wat bedoeld was voor volkshuisvesting ging naar de omvangrijke grondposities van Vooruitgang en het prestigeproject Sassembourg. Uit een brief van mei vorig jaar van de Aw wordt duidelijk dat er in 2015 en 2016 ook problemen waren met de jaarafsluiting en de accountantscontrole bij Vooruitgang. Vooruitgang moest van de Aw een verbeterplan opstellen. In het najaar zou dan een controle plaatsvinden op de invoering en naleving van dat plan.

Het verbeterplan lijkt niet te hebben gewerkt. Op 30 oktober 2017 laat de RvC aan de Aw weten dat er een onoverbrugbaar geschil is ontstaan tussen de raad en de bestuurder. De RvC schrijft dan bezig te zijn met “een passende interventie, zodat onze corporatie zich in de nabije toekomst weer zal kunnen richten op het statutair vastgestelde volkshuisvestelijke belang.”

Ontslag
Op 8 december nemen alle leden van de RvC per direct ontslag. Het onoverbrugbare geschil heeft geleid tot een onhoudbare situatie in de samenwerking tussen Schrader en de RvC. Eerder is ook bekend geworden dat de RvC net voor het aftreden een voorgenomen besluit tot schorsing van Schrader heeft genomen. Door het aftreden van de RvC is dat besluit nooit omgezet in een formeel besluit.

Zorgen
De Aw wil nu dat het verbeterplan alsnog wordt uitgevoerd. Daarbij moet er vooral veel aandacht zijn voor de verantwoordelijkheden van het management en de RvC en de rolverdeling. Daarnaast maakt de Aw zich zorgen over het ‘investeringsstatuut’, op basis waarvan investeringsbeslissingen worden genomen. Het is niet duidelijk welke rendementsnormen Vooruitgang hanteert en hoe er wordt omgegaan met projectbeheersing. Het statuut lijkt volgens de Aw te veel ruimte te bieden voor "mogelijke opportunistische besluitvorming".

Dinsdagavond spreekt de raadscommissie Ruimte opnieuw met wethouder Brekelmans over de nieuwe feiten die in deze zaak naar boven zijn gekomen.

Links naar de brieven van de Autoriteit Woningcorporaties:
-Brief 1
-Brief 2

Zie ook:
-Woonstichting Vooruitgang onder verscherpt toezicht
-Raadsleden niets wijzer over Vooruitgang
-College: Verscherpt toezicht op Vooruitgang is interne aangelegenheid
-Wethouder moet op zoek naar informatie over problemen bij Vooruitgang
-RvC wilde directeur Vooruitgang schorsen

 

 

 
< Vorige   Volgende >

ADVERTENTIE

Weekdeals (468x60)
 
 

ENQUÊTE

Op welke partij stem je 21 maart?
 
 

Copyright © 2005 - 2014 Stichting De Teyding | Logo en site design: Briggs