Copyright en handelsmerk
Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud en vormgeving van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting De Teyding c.q. de betreffende auteurs. Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen met Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Handelsmerk
De Teyding® is een geregistreerd handelsmerk van Stichting De Teyding.

Ingezonden stukken
Lezers die ingezonden stukken, foto's en/of beeld- en geluidsmateriaal sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, elektronisch of in print , van Stichting De Teyding en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.