Weinig steun CDA-plan beschermen beeldbepalende panden
TEYLINGEN, 14 maart 2017 - Het voorstel van CDA en Trilokaal om beeldbepalende panden te beschermen krijgt geen steun van de overige partijen. VVD, PvdA en D66 kunnen niet zonder meer instemmen met het plan om naast gemeentelijke- en rijksmonumenten ook beeldbepalende panden te beschermen. De discussie is actueel nu in Sassenheim villa Rusthoff naast de ingang van het gelijknamige park gesloopt zal worden.

In het voorstel van het CDA kan het college kan sloop van beeldbepalende panden nog steeds toestaan na een belangenafweging. Het college kan dan eisen dat  beeldbepalende elementen behouden blijven of sloop toestaan als het gebouw door de technische staat niet meer te redden is.

De VVD vreest dat eigenaren van beeldbepalende panden 'slachtoffer' zullen worden van de bescherming die de gemeente oplegt aan hun eigendom. PvdA en D66 willen wel een handreiking doen aan het CDA en meedenken over aanpassingen aan het voorstel.

Villa Rusthoff heeft geen monumentenstatus. Alfred Pop (Stichting Oud Sassenheim) maakt zich zorgen dat de villa in mei gesloopt zal worden terwijl de plannen voor nieuwbouw nog niet rond zijn. Pop zag in november een plan van H&B bouw om pal aan de Hoofdstraat een gebouw met 8 appartementen en horeca te bouwen.