Huisvesting voor patiŽnten met hersenletsel
ImageSASSENHEIM, 25 maart 2017 - Stichting NAHmens wil samen met woonstichting Vooruitgang woningen voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bouwen aan de Hoofdstraat waar voorheen gezondheidscentrum ‘Klein SassemBourg’ stond. De lokatie moet ruimte bieden voor zes individuele wooneenheden en gemeenschappelijke ruimtes voor voor ontspanning en dagactiviteiten. Foto: Steven Schrader (l) en Arie Philippo tekenen op de beoogde plek de overeenkomst. Staand vlnr. Hetty van Driel, Gert van Driel, Piet van Veen, Ed Bijman, Johan van Buren.

Jaarlijks worden er in Nederland duizenden mensen getroffen door hersenletsel. Een deel daarvan geneest volledig maar een ook flink aantal is aangewezen op langdurige en soms intensieve zorg. De groep mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH )is heel divers. Zowel in leeftijd als beperking. Neem Jeroen van 32, tot zes jaar geleden een vrolijke twintiger met een baan als vrachtwagenchauffeur. Tot zes jaar geleden want in maart 2011 werd bij hem een hersentumor ontdekt die operatief werd verwijderd. Een gunstig herstel werd helaas gevolgd door allerlei complicaties die tot blijvende hersenschade hebben geleid en Jeroen in een rolstoel deden belanden.

Veel jonge mensen met niet-aangeboren hersenafwijking wonen bij ouders thuis of in een instelling. Zelfstandig wonen zou best mogelijk zijn zolang de woning maar geschikt is en zorg in de buurt. Hetty van Driel richtte vorig jaar de stichting NAHmens op om dit mogelijk te maken. Voor haar zoon Jeroen maar ook voor anderen in dezelfde situatie.

Samen met lotgenoten schreef zij het plan ‘Ons Ideaal’, een aanzet voor de bouw van zes individuele wooneenheden voor mensen met NAH. Van Driel: ‘Het uitgangspunt is het scheiden van wonen en zorg,  een eigen voordeur en een aparte ruimte ingericht voor ontspanning en dagactiviteiten’. In haar zoektocht naar locaties en partners kwam Van Driel in gesprek met Woonstichting Vooruitgang. Manager Wonen, Johan van Buren, was direct enthousiast: ‘Een kleinschalige woonvoorziening voor deze doelgroep past goed bij ons streven naar meer wonen op maat. Onze slogan ‘maak van ons huis, uw thuis’ kan hier vanaf het eerste begin in praktijk worden gebracht’.

De stichting had al flink wat voorwerk verricht. Samen met architect Piet van Veen was er al een plan van eisen gemaakt en, toen er eenmaal een locatie was gevonden, ook een schetsplan. Toch moest Van Buren het enthousiasme van de stichting temperen. ‘Nadat er een locatie was gevonden wilde Hetty eigenlijk gelijk de eerste paal slaan maar een bouwproject heeft een gedegen voorbereiding nodig’ aldus van Buren.

De wens om er samen een succes van te maken is groot en daarom tekenden Arie Phillipo, voorzittter van NAHmens en Steven Schrader, directeur bij Vooruitgang deze week een intentieverklaring. Dat gebeurde op de aangewezen locatie. Een perceel grond van Vooruitgang waar vroeger ‘Klein SassemBourg’ stond. Schrader: ‘Voordeel is dat op deze locatie al een bestemmingsplan van kracht is waar dit initiatief in past. Dat kan aanmerkelijk schelen in procedures’. Ook de nabijheid van woonservicecentrum SassemBourg noemt Schrader een voordeel: ‘Inmiddels zijn hier meer dan 26 specialisten gevestigd dus is zorg dichtbij als het nodig is’.