D66 stelt vragen over veiligheid spoorwegovergang Voorhout
ImageVOORHOUT, 13 november 2017 - Naar aanleiding van het ongeluk op de spoorwegovergang in Voorhout stelt D66 vragen aan het college. De partij wil weten of het college nog steeds vindt dat verkeerssituatie ter plaatse voldoende overzichtelijk en veilig is of dat er extra veiligheids maatregelen nodig zijn. D66 vraagt ook of ondertunneling danwel het ondergronds aanleggen van het spoor opnieuw bekeken kan worden. Foto Mariska de Graaff.

Image

Afgelopen zaterdagmiddag 11 november heeft zich voor de tweede maal in twee jaar een ongeval met een voertuig op de spoorwegovergang in Voorhout voorgedaan. Bij het ongeval op 26 november 2015 zijn twee personen overleden.

De D66-fractie is geattendeerd op de voor onbekenden onduidelijke en onoverzichtelijke verkeers- en voorrangswegsituatie aan met name de Herenstraat/Beukenrode/Churchilllaan zijde. De D66-fractie heeft in het verleden diverse malen aangedrongen op het overzichtelijker en veiliger maken van de betreffende spoorwegovergang.

"Uiteindelijk heeft het college toen geconcludeerd dat extra (veiligheids-/voorrang) maatregelen of ondertunneling niet nodig of te duur waren. Na 2009 is zowel het treinverkeer als het autoverkeer op de Jacoba van Beierenweg en de Herenstraat fors gegroeid. Hierdoor is de verkeersveiligheid verder afgenomen. Eind 2015 heeft het college op namens het CDA gestelde vragen over de verkeersveiligheid geantwoord dat behalve het plaatsen van een extra fluorescerend bord (daadwerkelijk aan de Jacoba van Beierenwegzijde geplaatst) geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit bord lijkt onvoldoende te werken", aldus D66.

Image