Rekenkamer: Kleinere blauwe parkeerzone Warmond en meer controles
ImageTEYLINGEN, 19 december 2017 - Wie in Teylingen parkeert, doet er goed aan om in de blauwe zones de parkeerschijf neer te leggen en de maximale parkeertijd in de gaten te houden. De Teylingse rekenkamer raadt aan om in Warmond een kleinere blauwe parkeerzone in te stellen. In de blauwe zone van Warmond wordt nu niet gehandhaafd. Bij een kleinere zone rondom bedrijven en instellingen moet daar verandering in komen. De rekenkamer wil in Sassenheim extra controle op de maximale parkeertijd en gebruik van de parkeerschijf. Werknemers van bedrijven staan soms overdag voor een langere periode geparkeerd.

Warmond
"De schaal van de blauwe zone [in Warmond] vinden wij niet passen bij de schaal van het centrum. Daarnaast beperkt de blauwe zone de parkeermogelijkheden van de bewoners in het centrum. Wanneer de blauwe zone beperkt wordt tot een passend aantal parkeerplaatsen voor de deur van de functies die bezoekers ontvangen, komen beide belangen beter tot hun recht", aldus de rekenkamer.

Parkeerbeleid
De conclusie van het rekenkamer onderzoek is dat het met het parkeerbeleid van de gemeente en met de uitvoering goed gaat, maar dat er nog wel verbeteringen mogelijk zijn. De aanpak van parkeeroverlast in woonwijken is volgens de rekenkamer grotendeels op orde. Wel moeten er beter criteria komen wanneer de overlast in een wijk moet worden aangepakt.

'Teylingen heeft het op zich prima voor elkaar en het parkeerbeleid past goed bij de kenmerken van de gemeente.' zegt Marijke van der Meer, de externe voorzitter van de rekenkamercommissie. 'Dat blijkt uit de gesprekken met de bewoners en ondernemers die in Voorhout, Sassenheim en Warmond zijn georganiseerd. In die gesprekken kwam ook naar voren dat er nog wat zaken anders kunnen. Een te grote blauwe zone waar nooit gehandhaafd wordt is natuurlijk minder zinvol, dus wij raden aan om - in overleg met bewoners en ondernemers - de blauwe zone te verkleinen tot waar het echt nodig is en dan ook met enige regelmaat te handhaven’.

Rapport
De rekenkamercommissie vraagt verder onder andere aandacht voor een betere terugkoppeling aan de bewoners over de afhandeling van meldingen en duidelijkere bebording bij de oplaadpunten van elektrische auto’s. Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad van Teylingen en wordt besproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 13 februari 2018.