Flinke brand in woning Gladiolenstraat tijdens jaarwisseling
ImageTEYLINGEN, 1 januari 2018 - Een eerste inventarisatie door de hulpdiensten laat zien dat de afgelopen oudejaarsnacht in de Veiligheidsregio Hollands Midden rustiger is verlopen dan in de voorgaande jaren. In Sassenheim rukte de brandweer een half uur voor de jaarwisseling uit voor een flinke brand in een appartement aan de Gladiolenstraat. Er waren diverse omstandigheden die leidden tot het vermoeden van brandstichting. De politie onderzoekt daarom de oorzaak van de brand. De brandweer reed totaal in Teylingen naar twee meldingen, vorig jaar waren dit drie meldingen. De politie behandelde twee jaarwisseling gerelateerde incidenten ten opzichte van tien meldingen vorig jaar.

Image

Brand Gladiolenstraat
In de flatwoning aan de Gladiolenstraat bleek het vuur bij aankomst van de brandweer in zowel een slaapkamer als in de woonkamer te woeden en kwam er zwarte rook uit de woning. De slaapkamerbrand kon met één straal hogedruk bestreden worden. De brand in de woonkamer heeft aanvankelijk kunnen uitbreiden, maar is uiteindelijk door zuurstofgebrek vanzelf gesmoord. De bewoners waren niet thuis toen de brandweer arriveerde. Eén van de buren heeft de brand gemeld en mensen uit omliggende woningen zijn tijdelijk geëvacueerd. De politie heeft vanwege hat het vermoeden van brandstichting het pand tot plaats delict verklaard en zal nader onderzoek verrichten.

Vandalisme
De gemeente Teylingen kijkt de komende dagen naar de schade aan gemeentelijke eigendommen veroorzaakt door vandalisme met vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar moest voor 7500 euro aan schade hersteld worden. Dat was een halvering ten opzichte van de jaarwisseling 2015-2016.

Politie in de regio
De positieve trend in de daling van het aantal incdenten van de afgelopen jaren heeft zich ook dit jaar doorgezet. Ook de intensieve samenwerking tussen gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten blijft zijn vruchten afwerpen.

Ook dit jaar heeft Politie Eenheid Den Haag haar bijdrage geleverd aan een veilig en feestelijk verloop van oud en nieuw. De samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten verliep gedurende de nacht op een goede wijze. Tijdens de nacht zijn diverse aanhoudingen verricht vanwege het afsteken van (illegaal) vuurwerk, mishandeling en vernieling. Grootschalige ordeverstoringen hebben zich niet voorgedaan. In Leiden heeft een politieagent een kuitbeen gebroken nadat hij ten val kwam nadat hij bij het verlaten van zijn voertuig door een verdachte werd aangevallen. In deze zaak zijn twee personen aangehouden.

Brandweer
Voor Brandweer Hollands Midden is de jaarwisseling rustiger verlopen dan vorig jaar. Er werden 194 meldingen afgehandeld ten opzichte van 227 meldingen tijdens de jaarwisseling 2016-2017. Daarbij ging het in de meeste gevallen om afval- of containerbrandjes. Grote branden hebben zich niet voorgedaan.  In de Acaciastraat in Alphen aan den Rijn brandde een kelderberging uit. Een aantal keren zijn buitenbranden in aanwezigheid van de politie gedoofd, maar er is geen sprake geweest van ontoelaatbare agressie tegen brandweermedewerkers. Op de meldkamer is extra personeel ingezet gedurende de hele jaarwisseling om het grote aantal meldingen dat altijd op deze dag binnenkomt, te kunnen verwerken.

Geneeskundige hulpverlening
De zorgverlening door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden verliep rustig. Na 01.30 uur zijn in de regio wel jonge slachtoffers met alcoholintoxicatie vervoerd. Evenals voorgaande jaarwisselingen zijn extra ambulances ingezet. De capaciteit op de Meldkamer Ambulancezorg was voldoende om alle meldingen op te vangen. Voor het Alrijne was de jaarwisseling iets drukker dan andere jaarwisselingen. De ziekenhuizen LUMC, Alrijne en Groene Hart hebben gezamenlijk voor letsel als gevolg van vuurwerk 13 personen behandeld. Voor letsel als gevolg van een vechtpartij is één persoon behandeld. Het beeld van slachtoffers van dronkenschap is tot 03.30 uur nihil. Deze slachtoffers komen vaak later bij de zorginstellingen binnen. De extra voorzieningen die de ziekenhuizen hadden getroffen waren voldoende. Voor de Huisartsenpost Midden Holland, Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland en Doktersdienst Duin- en Bollenstreek was de jaarwisseling niet drukker dan andere. Op de huisartsenposten zijn tot 03.30 uur in de nieuwjaarsnacht 25 personen behandeld voor letsel die in verband kan worden gebracht met de jaarwisseling. Ook voor hen was de extra inzet van medewerkers voldoende. Voor de jaarwisseling zijn met de politie en het OM afspraken gemaakt over het doen van aangifte van agressie, geweld e.d. gedurende de jaarwisseling. Er is tot 3.30 uur geen sprake geweest van extreme agressie/extreem geweld tegen zorgverleners.