Historische panden krijgen weer bescherming
TEYLINGEN, 19 februari 2018 - Monumenten in Teylingen kunnen voortaan weer op enige bescherming rekenen. Nadat het gemeentebestuur het monumentenbeleid in Teylingen in 2013 had afgeschaft, zijn vele historische gebouwen aan de sloophamer ten prooi gevallen. Zo zijn de afgelopen jaren o.a villa West End en het oude witte huisje in Sassenheim en boerderij Oostdam in Voorhout  met de grond gelijk gemaakt. Met een nieuwe erfgoedlijst moeten in ieder geval 75 nog overgebleven beeldbepalende panden worden beschermd. De commissie Ruimte stemde hier afgelopen week mee in.

“Monumentenbeleid was de afgelopen vier jaar geen prioriteit van het college”, zo concludeerde Alfred Pop namens de historische verenigingen tijdens de commissievergadering. “We hebben ervaren wat afbraak van beeldbepalende panden met mensen doet”, zo verwees Pop naar de de vele protesten tegen de kaalslag die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Over de huidige lijst zijn de historische verenigingen gematigd tevreden. De eisen waaraan een pand moet voldoen om op de lijst te komen zijn nog te streng. Zo zou de onlangs ook gesloopte Villa Rusthoff in Sassenheim de lijst niet hebben gehaald. Daarnaast wil Pop nog zeker 10 bollenvilla’s extra in de lijst opnemen.

Eigenaren van panden op de nieuwe erfgoedlijst mogen niet zomaar veranderingen aan hun pand aanbrengen. Daartegenover staat dat de eigenaren dan wel een financiële bijdrage van de gemeente moeten kunnen verwachten om het pand in stand te houden. De raadsleden vragen zich nog wel af of de 30.000 euro die daarvoor is uitgetrokken, voldoende is.

Blaarkoppen

Daarnaast werd er vanuit de commissie nog op aangedrongen om ook immaterieel erfgoed te beschermen. Zo maken de ChristenUnie en Blaarkopveehouder en kaasboer Theo Warmerdam van de Sophiahoeve in Warmond zich sinds kort sterk voor het behoud van de Blaarkoppen. Deze koeien worden in hun voortbestaan bedreigd door de nieuwe fosfaatwet. Die wet stimuleert een zo hoog mogelijke melkopbrengst per koe, terwijl Blaarkoppen juist minder melk geven. Volgens wethouder Bas Brekelmans wordt er in een later stadium nog gekeken naar de bescherming van immaterieel erfgoed.