D66 wethouder Arno van Kempen wil door
ImageTEYLINGEN, 13 maart 2018 - D66 Teylingen heeft D66 wethouder Arno van Kempen uit Warmond gevraagd zich voor een tweede periode beschikbaar te stellen. Arno van Kempen is momenteel wethouder van de gemeente Teylingen met als belangrijkste aandachtsgebieden sociale zaken en duurzaamheid. Mocht D66 na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart weer in het College plaatsnemen, zal Van Kempen daarvoor naar voren worden geschoven.

Volgens voorzitter Katja Heede van D66 Teylingen heeft Van Kempen de laatste vier jaar met veel inzet en succes de D66 speerpunten in het college ingebracht. "Met name op de moeilijke dossiers zorg en duurzaamheid heeft hij flinke vooruitgang geboekt. Zo is de overdracht van de landelijke zorgtaken en de jeugdhulpverlening goed verlopen, heeft hij op diverse langlopende dossiers nieuw beleid gemaakt en de uitvoering voortvarend ter hand genomen, heeft hij extra geld voor mantelzorgers geregeld, zijn er Jeugd- en gezinsteams en sociale teams in Teylingen gerealiseerd, is Teylingen een fairtrade gemeente geworden en geklommen op de lijst van duurzaamste gemeenten en is de ondersteuning van burgers die willen verduurzamen versterkt."

 
Ook Arno van Kempen kijkt met tevredenheid terug op zijn eerste termijn als wethouder. “Na vier jaar wethouderschap zijn veel zaken op het gebied van zorg en duurzaamheid op de rails gezet. Maar er liggen nog veel kansen. Ik zou graag in een tweede periode wethouderschap doorpakken op deze thema’s. De ervaring heb ik, net als de inzet en passie!”