Teylingen stemt voor de inlichtingenwet
TEYLINGEN, 22 maart 2018 - De inwoners van Teylingen hebben in meerderheid voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gestemd. 52,4 procent stemde voor in het raadgevend referendum, dat gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen werd gehouden. 43,8 procent van de Teylingers stemde tegen. 3,8 procent van de kiezers deed een blanco stemformulier in de stembus.

De opkomst voor het referendum was 57,4 procent. Dat is lager dan de 58 procent opkomst bij gemeenteraardsverkiezingen. Een deel van de kiezers heeft dus wel een stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor het referendum.

Met landelijk ruim 90 procent van de stemmen geteld, liggen de tegenstanders van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met 48,7 procent op nipte winst. De voorstanders komen op 47,3 procent. De overige stemmen zijn blanco of ongeldig uitgebracht.