Afscheid raadsleden met Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen
ImageTEYLINGEN, 27 maart 2018 (update) - Het regende maandagavond onderscheidingen in de raadszaal van het bestuurscentrum in Voorhout. Veertien vertrekkende raadsleden uit de raad kregen een gemeentelijke onderscheiding. Vijf van hen werden ook nog eens Koninklijk onderscheiden. De vertrekkende raadsleden met burgemeester Breuer en griffier Robert van Dijk. Foto's Edwin van der Wijngaard.

Bekijk ook de fotoreportage van het afscheid van de gemeenteraad op de Facebookpagina van De Teyding.

Image
Burgemeester Carla Breuer

Raadsleden die tenminste een periode van 12 jaar in de gemeenteraad zitting hebben gehad, ontvangen een Koninklijke Onderscheiding. De volgende raadsleden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Image
John Bosman (VVD)
. Hij was raadslid in Voorhout vanaf 2002 en vervolgens vanaf de fusie in 2006 raadslid in Teylingen.

Het hoefde voor hem na 16 jaar nog niet op te houden, zo memoreerde scheidend VVD-fractievoorzitter Marlies Volten. Maar hij neemt nu toch afscheid. Hij was volgens Volten de verbinder binnen de VVD-fractie. Het olie-mannetje. Burgemeester Breuer heeft hem nooit sip gezien, maar zag dat het afscheid hem toch hem toch een beetje sip maakte.
 
Image
Bob Keeven (VVD).
Hij was raadslid in Teylingen van 2006 – 2018.
Hij vond altijd overal al wat van en kreeg daarom het advies om de politiek in te gaan. De oudere man met autoriteit om anderen te overtuigen of op het juiste pad te krijgen. Vriendelijk en vastberaden op koers. Burgemeester Breuer prees Keeven als een waardevol lid van de commissie ruimte wiens kennis enorm gemist gaat worden.
Keeven stond in zijn afscheidswoord zelf stil bij de ambtenaren van de gemeente Teylingen. Hij kwam uit een bedrijfsleven en had een bepaald idee over ambtenaren. Dat idee wou hij niet verder toelichten  Maar na 12 jaar heeft Keeven in ieder geval een ander beeld. "Ambtenaren zijn ijverige, deskundige en hardwerkende mensen", zo hield hij zijn gehoor voor.
 
Image
Rose Marie Keijzer (D66)
. Zij was raadslid in Teylingen van 2006 – 2018.
Haar collega D66-raadslid Fred Koot prees Keizer als plaatselijk D66 icoon. Iemand die voor Teylingen de goede dingen goed wou doen. Burgemeester Breuer wees op haar gedrevenheid. Keijzer was er altijd als er iets in Teylingen te doen was en zeker als het om een Warmondse aangelegenheid ging.
 
Image
Bert van Leeuwen (CDA)
. Hij was raadslid in Alkemade van 1994 – 2002 en van 2010 – 2018 in Teylingen.
Als geboren Warmonder en met een agrarische achtergrond leverde hij volgens CDA-fractievoorzitter Peter Scholten een belangrijke bijdrage in de raad. Onder meer op het gebied van water en landschapsbeheer. Als enige agrariër in de raad maakte hij zich volgens de burgemeester altijd hart voor zaken die van belang waren voor zijn beroepsgroep.
 
Image
Marlies Volten (VVD).
Zij was raadslid in Sassenheim vanaf 2002 en vervolgens vanaf de fusie in 2006 raadslid in Teylingen.
Ze werd toegesproken door collega VVD-raadslid Bob Keeven. Hij prees Volten ook in haar rol als fractievoorzitter. Een taak die haar veel veel werk kostte. Volgens burgemeester Carla Breuer moet het ook geen makkelijke opgave zijn geweest om in die rol  Ard van der Steur op te volgen.

Gemeentelijke onderscheiding
Deze vijf raadsleden kregen naast een Koninklijke onderscheiding ook een gemeentelijke onderscheiding. Deze Jacoba van Beieren penning wordt toegekend aan mensen (of instellingen) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Teylingse gemeenschap. Raadsleden die zich tenminste een volle termijn hebben ingezet vallen hier ook onder. De onderscheiding werd (naast bovengenoemden) ook uitgereikt aan:
 
Image
Marc van den Berg (VVD)
, raadslid in Teylingen van 2014 – 2018;
Hij had financiën in zijn portefeuille en combineerde het raadswerk met het opzetten van een eigen bedrijf, zo benadrukte Marlies Volten zijn enorme werklust. "Een maatschappelijk betrokken ondernemer", zo voegde de burgemeester daaraan toe. Als raadslid was hij scherp op het gunnen van aanbestedingen door de gemeente.
 
Image
René Hartvelt (D66)
, raadslid in Teylingen van 2010 – 2018.
Hij was de onderwijsman bij uitstek. "Wars van geneuzel", zo typeerde Rose Marie keijzer hem. Hij leidde de vergaderingen van de commissie BFT met strakke hand, waarbij hij wel iedereen met tact wist te behandelen, zo oordeelde burgemeester Breuer.
 
Image
Anne Paardekooper (Trilokaal)
, raadslid in Teylingen van 2014 – 2018;
Fractievoorzitter Rob ten Boden omschreef haar toegankelijk, benaderbaar en een meedenker. Realistisch, vooral in het voordeel van de inwoners die hulp nodig hebben. Ook de burgemeester memoreerde haar aandacht voor maatschappelijk werk en welzijn in Teylingen.
 
Image
Elsbeth Koek (PvdA)
, raadslid in Teylingen van 2006 – 2010 en 2012 – 2018.
"Iemand die vanuit haar mens zijn de problemen in de gemeenteraad behandelt. Een doener die niet praat over zonnepanelen, maar haar eigen dak vol legt. Verbeter de wereld, begin bij jezelf", zo typeerde fractiegenoot Joost van Doesburg haar. De burgemeester omschreef haar als een gedreven fractievoorzitter en een pittig debater. 
 
Image
Bart van der Ploeg (D66)
, raadslid in Teylingen van 2014 – 2018.
Hij zou eigenlijk in de raad blijven, maar omdat zijn partijgenoot Joren Noorlander met voorkeursstemmen werd gekozen voor werd er toch afscheid van hem genomen. "Het gevoelsmens binnen de fractie" zo typeerde Rose Marie Keijzer hem. Bezig met zorg en duurzaamheid. Niemand mocht buiten de boot vallen. Burgemeester Breuer wees op zijn zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van Schiphol en zijn sociale hart.
 
Image
Sabrina van der Lubbe (VVD)
, raadslid in Teylingen van 2010 – 2018;
Zij kwam acht jaar geleden als student in de fractie. De afgelopen periode heeft ze zich op het sociaal domein gestort en heeft ze de commissie ruimte voorgezeten, zo memoreerde Marlies Volten. "Een stevige debater met een pittige mening", zo zette de burgemeester haar neer.
 
Image
Ton Verdegaal (D66), raadslid in Teylingen van 2013 -2018.
Een man van weinig woorden die gek op cijfers was. Handig volgens Rose Marie Keijzer, want het volgen van de gemeentefinancien is een vak apart. Ook de burgemeester prees de deskundigheid die hij als accountant in de gemeenteraad bracht.
 
Image
Tewis Zandbergen (CDA), raadslid in Teylingen van 2010 – 2018.
CDA Fractievoorzitter Peter Scholten zette hem neer als een raadslid met een goede dossierkennis door een gedegen voorbereiding en een geheugen als een olifant. Hij wist volgens de burgemeester zijn financieel-technische kennis om te zetten naar dilemma's.
 
Image
Timon Zuurmond (PvdA), raadslid in Teylingen van 2014 – 2018.
"Hij relativeert, inspireert en provoceert", zo typeerde fractievoorzitter Elsbeth Koek hem. Carla Breuer omschreef hem als een echte organisator en een creatieve geest. 
 
Pieter Janssen (ChristenUnie); burgerraadslid Teylingen 2010 – 2018
Hij ontving reeds eerder de Zilveren Barensteel bij zijn afscheid in 2014, maar pakte daarna het werk als burgerraadslid toch weer op. Nu nam hij alsnog afscheid. ChristenUnie-fractievoorzitter Frans Nederstigt omschreef hem als een echte Drent. "Als iets recht is, is het recht. Zelfs als een heel klein beetje krom beter uit zou komen."