VVD wil coalitie met Trilokaal en D66
ImageTEYLINGEN, 31 maart 2018 - De VVD wil een coalitie vormen met Trilokaal en D66. De partij heeft afgelopen week gesprekken gevoerd met alle fracties in de gemeenteraad. De VVVD heeft een afweging gemaakt op basis van de verkiezingsuitslag, de belangrijkste programmatische overeenkomsten, verschillen en ambities en de sfeer in de verkennende gesprekken. Vanaf 3 april onderhandelen VVD, Trilokaal en D66 over een coalitieprogramma. Het CDA belandt hiermee voor het eerst in de oppositie samen met GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie.

De VVD heeft als grootste partij van de gemeenteraad van Teylingen het initiatief genomen om mogelijke coalities te verkennen nu de verkiezingsuitslag van 21 maart 2018. Op maandag 26 en dinsdag 27 maart hebben Monique de la Rie (fractievoorzitter) en Ewout Braggaar (vicefractievoorzitter) namens de VVD fractie  daartoe verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad van Teylingen.

De uitkomsten van deze gesprekken zijn op een rij gezet en nader besproken met de VVD fractie. Om te komen tot een voorkeur voor een te vormen coalitie is er een afweging gemaakt op basis van de verkiezingsuitslag, de belangrijkste programmatische overeenkomsten, verschillen en ambities en de sfeer in de verkennende gesprekken. Op basis van deze afweging is er bij de liberalen een voorkeur ontstaan om een coalitie van VVD, Trilokaal en D66 te vormen en daartoe nadere gesprekken en onderhandelingen te starten. Vanaf dinsdag 3 april zullen genoemde partijen dit proces starten en in de weken daarna gezamenlijk proberen te komen tot een raads-/coalitieprogramma.

"Als VVD realiseren we ons dat er nog bruggen te slaan zijn, maar dat we op basis van de getoonde constructieve grondhouding van betrokkenen, een goed, ambitieus en vernieuwend akkoord kunnen bereiken, waarin we de gezamenlijke ambities voor Teylingen voor de komende vier jaar waar kunnen maken. Wij bedanken alle partijen voor hun bijdrage aan dit proces en vooral voor de open wijze waarop zij met ons gesproken hebben. Wij hebben dit als zeer prettig en transparant ervaren", aldus De la Rie en Braggaar.

Trilokaal en D66
De vertegenwoordigers van Trilokaal (Rob ten Boden en Frans van Swieten) en D66 (Fred Koot en Bart van de  Ploeg) hebben, in overleg en afstemming met de eigen fractie, op de uitnodiging van de VVD om gedrieën verder te verkennen en te onderhandelen positief gereageerd. Trilokaal en D66 hebben er vertrouwen in dat duurzame en vernieuwende ambities leidraad voor dit programma zullen zijn.

"We beseffen dat een en ander veel aandacht en vertrouwen vereisen. Niet alleen vertrouwen binnen de fracties van de partijen, maar ook vertrouwen van de beoogde coalitiepartners onderling. Wij gaan daarom uit van een positieve grondhouding van eenieder en een goede belangenbehartiging van de Teylingers de komende vier jaar", aldus Trilokaal en D66.