Collegeonderhandelingen in Teylingen begonnen
TEYLINGEN, 11 april 2018 - De VVD, Trilokaal en D66 zijn begonnen met de collegeonderhandelingen in Teylingen. De fracties spreken in een persbericht over een goede start. Zij verwachten dat ze half mei een raadsprogramma kunnen aanbieden.

In dit raadsprogramma werken de fracties een aantal thema’s op hoofdlijnen uit. Participatie en betrokkenheid van inwoners krijgen een belangrijke rol binnen die thema’s.
De onderhandelaars zijn met veel energie aan de besprekingen begonnen. “We hebben zin om er iets moois van te maken, in het belang van de gemeente Teylingen. Ons motto is: van goed naar beter”, aldus Monique de la Rie (VVD) namens de deelnemende fracties.

Eerder maakte de VVD al bekend een coalitie te willen vormen met Trilokaal en D66. Daarmee zou het CDA voor het eerst in het bestaan van de gemeente Teylingen geen deel uitmaken van het college van B&W. De CDA fractie was verrast en verbaasd over de keuze van de VVD. Het CDA vindt dat een college met VVD, Trilokaal en D66 geen recht doet aan de verkiezingsuitslag in Teylingen, waar het CDA de tweede partij is gebleven.