Koninklijke onderscheiding voor Voorhouters

TEYLINGEN, 24 juni – 2019 – Mevrouw J.M.J.L. van den Brink – van Kasteren (56) uit Voorhout kreeg vrijdag een koninklijke onderscheiding voor haar inzet voor KNGF Geleidehonden. Burgemeester Carla Breuer reikte de onderscheiding uit tijdens een bijeenkomst van KNGF Geleidehonden, waar vijf van hun trouwste pleeggezinnen in het zonnetje worden gezet. Mevrouw Van den Brink werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. (Foto: PR)

Mevrouw Van den Brink zet zich al 19 jaar, op vrijwillige basis, intensief en vol enthousiasme in voor het opvoeden van pups voor KNGF Geleidehonden. De inzet van pleeggezinnen, zoals mevrouw Van den Brink, is onontbeerlijk in de aanloop naar de opleiding van een hond tot geleidehond. De pleeggezinnen krijgen steeds voor een periode van 1 jaar een pup in huis. In deze periode is het pleeggezin, in de persoon van mevrouw Van den Brink, zeer intensief bezig om de hond zindelijk te maken, basis gehoorzaamheid bij te brengen en optimaal te socialiseren. Na een jaar wordt de hond aan KNGF Geleidehond overgedragen voor de rest van de opleiding tot geleidehond. Sinds 1999 heeft Mevrouw Van den Brink op deze manier al 19 pups opgevoed.

Samen met Mevrouw Van den Brink werden nog vier andere vrijwilligers van KNGF Geleidehonden onderscheiden.

Jos Leenheer
De heer J.G. Leenheer (71) uit Voorhout werd zaterdag Koninklijk onderscheiden. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek. Burgemeester Carla Breuer reikte de onderscheiding uit tijdens de jaarlijkse veteranendag in Teylingen in de Bernardus in Sassenheim. De heer Leenheer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Leenheer heeft een grote rol gespeeld bij het tot stand komen van het Veteranen Ontmoetingscentrum Duin- en Bollenstreek. Via de Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek werd het ontmoetingscentrum in datzelfde jaar geopend. De stichting is opgericht in 2013 met medewerking van de zes gemeenten in de regio en is een plaats waar zogenaamde ‘Nuldelijnshulp’ aan veteranen vanuit een eigen centrum wordt georganiseerd. Jaarlijks komen in het centrum ongeveer 2500 veteranen bij elkaar.

De heer Leenheer is zelf veteraan en oud officier der Mariniers b.d. en is vicevoorzitter van de Stichting. Hij biedt ook Nuldelijnshulp aan veteranen die met psychische en aan militaire diensttijd gerelateerde problemen kampen. Daarnaast  coördineert hij samen met het bestuur de jaarlijkse veteranendag in Teylingen. Verder was de heer Leenheer van 2012 tot 2017 Nuldelijns coördinator voor de Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM).

Foreholte
Van 1989 tot 2013 was de heer Leenheer bestuurslid van de VVD Sassenheim/Teylingen en van 1990 tot 2013 scheidsrechter bij voetbalvereniging Foreholte in Voorhout. Tevens heeft hij een aantal jaren gefunctioneerd als begeleider van jonge scheidsrechters binnen de vereniging.