Net binnen

Leerlingen Rijnlands thuis ‘op school’

SASSENHEIM, 25 maart 2020 – Het Rijnlands Lyceum Sassenheim les geven weer opgepakt na de school de afgelopen week zijn deuren voor leerlingen moest sluiten vanwege het coronavirus. De leerlingen zitten thuis ‘op school’: Ze volgen videolessen en krijgen op de computer huiswerkopdrachten.

Onderwijs op afstand
“We noemen het ‘Afstandsleren’, zegt dhr. W. Visser, conrector onderbouw. “Op 16 maart is direct gestart met het inventariseren van mogelijkheden om leerlingen op afstand les te geven. Onze leerlingen zijn al gewend om in de les hun laptop te gebruiken, dus daar konden we eenvoudig op aansluiten. We hebben er veel profijt van dat alle leerlingen al les kregen in het werken met Word, PowerPoint en Excel. We startten met huiswerkopdrachten die we, zoals altijd, digitaal klaar zetten. Kort erna konden lessen via Microsoft Teams video en chat worden gevolgd. Alle klassen en docenten kunnen van deze digitale onderwijsmethode gebruik maken. Deze wijze van lesgeven geeft onze docenten de gelegenheid om toch nog op een interactieve wijze de leerstof te behandelen.

Het Rijnlands is trots op mentoren die hun klas begeleiden, op de leerlingen die het zo goed oppakken en op de collega’s die het mogelijk maakten dat na een week, en soms al eerder, alle lessen op afstand gegeven konden worden. Tot en met docenten Lichamelijke Opvoeding, zij dagen de leerlingen uit om aan beweging te blijven doen”, besluit Visser.

Eindexamenleerlingen
Voor onze eindexamenleerlingen van mavo, havo en vwo, ziet het einde van het schooljaar er heel anders uit. “Voor hen is deze periode altijd al spannend en intensief”, zegt mw. I. Raadgeep, conrector bovenbouw havo-vwo . ”En daar is de dreiging van mogelijk ziek worden bijgekomen plus alle beslissingen die er voor hun examens zijn genomen. We hebben daar alle begrip voor. Het is niet leuk dat het einde van hun schoolcarrière er zo anders uit gaat zien en we doen alles wat binnen de mogelijkheden ligt om aan onze leerlingen een mooi, verdiend en nog steeds zeer waardevol diploma uit te kunnen reiken. We wensen hun de komende tijd veel sterkte en heel veel succes toe!”, besluit Raadgeep.

Inmiddels is bekend dat het centraal schriftelijk eindexamen is komen te vervallen en dat het schoolexamen wel doorgaat. Dat houdt in dat eindexamenleerlingen alleen nog naar school komen voor één toetsweek. De resultaten daarvan en de eerder behaalde cijfers van schoolexamentoetsen, bepalen of ze slagen. Voor begin juni zal de laatste toetsweek gerealiseerd zijn. Vanuit de overheid worden hiervoor zak- en slaagregelingen bepaald, evenals hoe herkansingen verlopen.

Uitwisselingen
Besloten is dat geplande uitwisselingen en excursies naar het buitenland niet doorgaan. Het is een teleurstelling voor de leerlingen, maar gezien de omstandigheden de enige mogelijke beslissing.