‘Meer sociale huur en goedkope koopwoningen in Bloementuin’

SASSENHEIM, 17 juni 2020 – Woningbouwlocatie Bloementuin in Sassenheim moet meer sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen krijgen. CDA, D66, GroenLinks en Dion Piket willen dat wethouder Marlies Volten alternatieven uitwerkt voor de huidige plan met 30 sociale huur appartementen en 56 koopwoningen van 275.000 tot 412.500 euro.

Stedenbouwkundig plan Bloementuin bevat 86 woningen in het gebied gelegen tussen Parklaan, Narcissenlaan, Gladiolenstraat en Mondriaanlaan in Sassenheim. In het gebied bevonden zich
voorheen een dansschool, een sporthal en het tenniscomplex van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV). De gemeente is eigenaar van de gehele locatie.

Het CDA wil dat de gemeente op de ‘eigen grond’ betaalbare woningen bouwt. De mogelijkheid van erfpacht zou ook onderzocht moeten worden. GroenLinks vindt dat het gebied geheel gebruikt moet worden voor sociale huur, middenhuur en goedkope koopwoningen in combinatie met erfpacht. De PvdA mist betaalbare koopwoningen en bespreekt net als de ChristenUnie in de fractie hoe zij in de gemeenteraad zullen stemmen. Dion Piket pleit ook voor erfpacht. D66 wil de financiële consequenties van meer goedkope woningen weten.

Bij een woning van 300.000 euro betaalt de eigenaar 85.000 euro incl. BTW voor de grond. Bij erfpacht blijft de grond van de gemeente en wordt jaarlijks erfpacht betaald. Bij verkoop profiteert de eigenaar van een hogere waarde van de woning maar niet die van de grond.

VVD en Trilokaal en Fred Koot gaan wel akkoord met het exploitatieplan van de wethouder.

Volten zegt dat de 1,1 miljoen euro voor het verplaatsen van de Sassenheimse Tennisvereniging voor rekening van de grondexploitatie Bloementuin komt. Met de 30 sociale huur appartementen en 56 koopwoningen blijft er maar een klein positief resultaat van 23.000 euro over.

Volgens de huidige planning is de grond voor de appartementen in 2022 bouwrijp. Een jaar later kan de bouw van de koopwoningen beginnen.