Nauwelijks belastingverhogingen, behalve voor hondeneigenaren

TEYLINGEN, 27 oktober 2019 – Inwoners van Teylingen zien de gemeentelijke belastingen volgend jaar nauwelijks omhoog gaan. Door het snijden in uitgaven en ambities weet de gemeente de tekorten die eerder werden voorzien binnen de perken te houden. Dat blijkt uit de begroting 2020-2023, die maandagavond in een gecombineerde commissievergadering wordt behandeld.

De meeste belastingen zoals de Onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de leges stijgen alleen mee met de inflatie (2,5%). Het rioolrecht wordt wel met 7 euro verhoogd. En daarnaast worden hondeneigenaren geconfronteerd met de herinvoering van de hondenbelasting. Deze belasting werd in 2009 afgeschaft omdat de kosten van de inning bijna niet opwogen tegen de opbrengsten. Toch wil de gemeente via deze doelgroepbelasting nu jaarlijks weer een ton ophalen om de al bestaande voorzieningen voor honden te bekostigen.

Bibliotheken
Het snijden in de uitgaven dreigt wel ten koste te gaan van verschillende voorzieningen in de gemeente. Zo gaat het college het centraliseren van de bibliotheek onderzoeken. Dit zou betekenen dat er voor de drie dorpen nog maar één bibliotheek overblijft. Ook stopt de gemeente met het financieren van het muziekonderwijs op de basisscholen. Volgens het college ontvangen de scholen daarvoor vanuit het rijk al geld. Daarnaast wordt er bezuinigd op een aantal uitgaven op het gebied van toerisme. Maar aan het invoeren van een toeristenbelasting, wat jaarlijks een ton op zou leveren, wil het college zich niet wagen. Wel wordt overwogen een reclamezuil langs de A44 ter hoogte van het station Sassenheim te plaatsen. Dit zou jaarlijks een ton op moeten brengen.

De gemeente heeft voor deze begroting ook het burgerpanel “Team Teylingen” gevraagd aan te geven op welke posten de panelleden bezuinigingsmogelijkheden zien en welke beleidsterreinen extra aandacht verdienen. Volgens het college zijn “op de achtergrond de resultaten van de uitvraag bij “Team Teylingen” over de programmabegroting meegenomen”. Echt zichtbaar wordt dit niet in de begroting. De ondervraagde Teylingers zouden vooral graag zien dat er wordt bezuinigd op regionale samenwerking. Maar er gaat volgend jaar bijna een miljoen euro meer naar allerlei regionale samenwerkingsverbanden. Anderzijds wordt de hondenbelasting die de gemeente wil invoeren, nergens genoemd in de resultaten van het ” Team Teylingen” onderzoek.