Nieuwbouw basisschool De Kinderburg met aandacht voor verkeersveiligheid

SASSENHEIM, 9 april 2019 – Sophia Scholen wil basisschool De Kinderburg en basisschool de Rank op één locatie samenvoegen. Nieuwbouw op de locatie van De Kinderburg is zowel ruimtelijk als verkeerskundig inpasbaar. Dat blijkt uit een inpassingsstudie die wethouder Arno van Kempen heeft laten uitvoeren. Beeld: Bouwvolume van de nieuwbouw gezien vanaf de Van Alkemadelaan (Wissing ruimtelijke denkers).

De nieuwe school krijgt een oppervlakte van 3811 vierkante meter verdeeld over twee of drie bouwlagen. Er komt een park+ride strook aan de Van Alkemadelaan of de Knorrenburgerlaan of er worden aan de Knorrenburgerlaan extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiermee moet een verkeersopstopping voor wijkbewoners tijdens het brengen en halen van de kinderen worden voorkomen. “Verkeersveiligheid is een van de belangrijkste punten die de komende tijd onze aandacht vragen”, zegt Van Kempen.

De commissie Welzijn ging maandag akkoord met de inpassingsstudie. De commissie vraagt aandacht bij de verdere uitwerking voor verkeersveiligheid, parkeren en het betrekken van belanghebbenden zoals de omwonenden.

Advertentie